Panpath

Gentaur Panpath szczegółowy zestaw Western Blot jest ISO13485 obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest specyficzny. w Kartotece technicznej kontakt z laboratorium z Panpath z Genprice numeru dostawcy 784. W Panpath Laboratories położone są w NL. Gentaur jest dostawcą Panpath odczynniki przyszłym tygodniu do laboratorium.