BOVOGEN BIOLOGICALS

Gentaur BOVOGEN BIOLOGICALS prosty zestaw testowy jest IVD certyfikat znaleźć stężenie w próbkach biologicznych, takich jak surowica, która jest metodycznego. Kontakt Genprice BOVOGEN biologicznych z Genprice numeru dostawcy 120 do specyfikacji protokołów. W BOVOGEN biologicznych laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur jest dostawcą BOVOGEN BIOLOGICALS odczynniki przyszłym tygodniu do laboratorium.