Equitech-Bio/Europa Bioproducts

Gentaur Equitech Bio / Europa Bioproducts regularne Western Błot odczynnika ISO certyfikat, aby odsłonić stężenie w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej, który jest stały. Skontaktować się z obsługą techniczną Equitech-Bio / Europa Bioproducts z Genprice numeru dostawcy 135 dla MSDS. W Equitech-Bio / Europa bioproduktów laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Equitech-Bio / Europa bioproduktów E. coli białek rekombinowanych następnego dnia do laboratorium.