Abclonal

Gentaur Abclonal próbki pomiarowej jest specyficzny ISO13485 do publikacji co do wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest wrażliwa. Kontakt Genprice Abclonal z Genprice numeru dostawcy 806 na karcie katalogowej. W Abclonal laboratoria znajdują się w USA. Gentaur jest dostawcą Abclonal Badania Zestawy następnego dnia do laboratorium.