klinipath BVBA

Gentaur klinipath BVBA szczególności BioAssay odczynnik jest ISO13485 do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest szczególnie. Skontaktować badaczy klinipath BVBA z Genprice numeru dostawcy 160 dla katalogowej. W klinipath BVBA Laboratoria pracują w Belgii. Gentaur dostarcza klinipath testy BVBA obok środy do laboratorium.