Scantibodies

Gentaur Scantibodies dokładne wykrywanie Assay validatred ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest proste. dla zalecanego stężenia skontaktować się suport naukową Scantibodies z Genprice numeru dostawcy 690. W Scantibodies laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Scantibodies Clones przyszłym tygodniu do laboratorium.