AIP

Gentaur AIP regularne Przeciwciało monoklonalne odczynnik jest validatred aby odkryć wartości w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która jest autentyczna. Kontakt Gentaur AIP z Genprice numeru dostawcy 153 dla MSDS. AIP laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza narzędzia badawcze AIP następnego dnia do laboratorium.