Newbridge

Gentaur Newbridge testu odrębne wykrywania IVD certyfikat badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest właściwe. Kontakt Gentaur Newbridge z Genprice numeru dostawcy 360 do dokumentacji technicznej. W Newbridge laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Newbridge Enzymy obok środy do laboratorium.