TREVIGEN

Dokładny pomiar Zestaw testowy Gentaur Trevigen jest publised w przyrodzie obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak nośniki komórek, który jest najlepszym sposobem. dla pliku Tech skontaktować się suport naukową Trevigen z Genprice numeru dostawcy 3. W Trevigen Laboratoria zlokalizowane są w USA. Gentaur dostarcza zestawy Trevigen badawcze następny wtorek na swojej Lab.