LABNET

Szybkie wykrywanie Zestaw testowy Gentaur LABNET jest publised w przyrodzie do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest dokładne. Kontakt Genprice LABNET z Genprice numeru dostawcy 54 dla arkusza Materiał Bezpieczeństwa Danych. W LABNET laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza zestawy LABNET przyszłym tygodniu do laboratorium.