Nowa metoda produkcji doskonałego jogurtu, skupiająca się na obróbce cieplnej i homogenizacji

Ilościowe określenie poziomów białek transporterów leków we frakcji błony komórkowej pomaga w wyjaśnieniu funkcji tych transporterów. W tym badaniu przeprowadziliśmy ocenę proteomiczną wzbogaconych białek transporterowych związanych z lekiem we frakcji błony plazmatycznej przygotowanej z mysich tkanek wątroby i nerek przy użyciu zestawu Membrane Protein Extraction Kit i homogenizatora perełek.

Frakcje surowe i błonę plazmatyczną przygotowano przy użyciu homogenizatora Dounce lub kulek, a poziomy białka określono przy użyciu proteomiki ilościowej. W tkankach wątroby frakcje błony komórkowej były bardziej wzbogacone w białka transportowe niż surowe frakcje błony; średnie współczynniki wzbogacenia frakcji osocza do surowej membrany wynosiły 3,31 i 6,93 odpowiednio przy użyciu homogenizatorów Dounce i perełek.

Stężenia białek transporterowych we frakcjach błony komórkowej określone przy użyciu homogenizatora perełkowego były wyższe niż te określone przy użyciu homogenizatora Dounce.

  • Natomiast w tkankach nerek frakcje błony plazmatycznej zostały wzbogacone w transportery zlokalizowane w błonie rąbka szczoteczkowego w takim samym stopniu dla obu homogenizatorów; jednakże frakcje błonowe otrzymane przy użyciu obu homogenizatorów nie były wzbogacone w Na+/K+-ATPazę i transportery zlokalizowane w błonie podstawno-bocznej.
  • Wyniki te wskazują, że frakcjonowanie przy użyciu homogenizatora kulek dało wzbogacone w transporter frakcje błony plazmatycznej z tkanek wątroby i nerek myszy; jednakże nie zaobserwowano wzbogacenia w transportery podstawno-boczne we frakcjach błony plazmatycznej wytworzonych z tkanek nerki.
  • Aktywowane osocze bogatopłytkowe (PRP) badano jako zamiennik płodowej surowicy bydlęcej (FBS) w hodowli komórek macierzystych. Jednak obecne metody są czasochłonne lub wymagają dodania substancji egzogennych w celu aktywacji PRP, co ma wady w zastosowaniach klinicznych.
  • W tym badaniu opracowaliśmy nową metodę aktywacji PRP przy użyciu homogenizatora z młynem perełkowym i porównaliśmy ją z poprzednimi metodami aktywacji PRP. PRP przygotowano w dwuetapowym procesie wirowania i aktywowano przez wapń (Ca-PRP), cykle zamrażania-rozmrażania (FT-PRP) lub przetwarzanie homogenizatora w młynie perełkowym (BM-PRP). Ocena ilościowa czynników wzrostu w PRP ujawniła, że ​​wszystkie formy aktywowanego PRP uwalniały wyższe poziomy płytkopochodnego czynnika wzrostu AB i transformującego czynnika wzrostu β1 niż te w ubogim w płytki osoczu; jednak BM-PRP skutkował znacznie wyższymi poziomami czynników wzrostu niż te z Ca-PRP i FT-PRP.
  • Następnie przeanalizowaliśmy zdolność różnych form PRP do stymulowania proliferacji, migracji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej (UCB-MSC).
  • Nasze wyniki wykazały, że BM-PRP znacznie zwiększył tempo proliferacji i migracji UCB-MSCs przy jednoczesnym zachowaniu właściwości fenotypowych i zdolności komórek macierzystych MSC. W związku z tym opracowana metoda może być odpowiednia do aktywacji PRP, a PRP aktywowany BM może być odpowiednim zamiennikiem FBS w hodowli komórek macierzystych.

Określono uwalnianie białka, rozkład wielkości cząstek i lepkość rozerwanych zawiesin E. coli z Dyno Mill KDL, Manton Gaulin 15 M-8TA i Microfluidizer M-110.

Zbadano również wpływ tych parametrów na oddzielanie resztek komórek od roztworu białka przez wirowanie i filtrację. Wszystkie trzy badane metody dezintegracji dają w przybliżeniu takie same uwalnianie białek i enzymów, ale znacznie różniące się właściwości fizyczne dezintegracji komórek, co ma wpływ na wirowanie i filtrację . Na stopień separacji biomasy podczas wirowania tylko w niewielkim stopniu wpływa rosnący stopień rozbicia (wzrost uwalniania białka) w młynie perełkowym, podczas gdy wzrost stopnia rozbicia w dwóch homogenizatorach wysokociśnieniowych drastycznie zmniejsza stopień separacji odśrodkowej.

Jednak wzrastający stopień rozdrobnienia powoduje skrócenie czasu filtracji podczas filtracji dla wszystkich trzech metod rozdrabniania. Wyniki pokazują ponadto, że stężenie komórek ma tylko niewielki wpływ na uwalnianie białka w homogenizatorze wysokociśnieniowym Microfluidizer, podczas gdy wzrost zawartości biomasy zmniejsza zdolność do rozdzielenia komórek zarówno podczas filtracji, jak i wirowania.

Najskuteczniejszym sposobem leczenia schyłkowej marskości wątroby jest przeszczep wątroby. Jednak ze względu na poważne niedobory dawców pilnie potrzebne są nowe terapie zastępujące przeszczep wątroby. Ostatnie badania koncentrowały się na nowatorskich metodach terapeutycznych wykorzystujących hepatocyty i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, staramy się opracować metody przeszczepiania tych komórek na powierzchnię wątroby.

W niniejszym badaniu ocenialiśmy kilka metod pod kątem ich skuteczności w odklejaniu błony surowiczej pokrywającej powierzchnię wątroby do przeszczepu na powierzchnię wątroby.

Powierzchnię wątroby szczurów z niedoborem dipeptydylopeptydazy IV (DPPIV) w modelu marskości oddzielono różnymi metodami, a następnie przeszczepiono wątroby płodowe od szczurów DPPIV-dodatnich . Stwierdziliśmy, że szybkość wszczepienia i powierzchnia, a także czynność wątroby uległy poprawie u szczurów poddanych przeszczepowi po oderwaniu błony surowiczej za pomocą homogenizatora ultradźwiękowego, który naśladuje ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny Cavitron (CUSA), w porównaniu z brakiem oddzielenia. Ponadto ilość krwawienia była mniejsza przy metodzie homogenizatora ultradźwiękowego niż przy metodzie igłowej i elektrycznej skalpela. Odkrycia te dostarczają dowodów na to, że przeszczep na powierzchnię wątroby z odwarstwieniem błony surowiczej przy użyciu CUSA może przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia marskości wątroby przy użyciu komórek lub tkanek.

W niniejszym piśmie przedstawiono asymetryczny, dwukierunkowy system komunikacji w świetle widzialnym (B-VLC). Łączy homogenizatory wiązki z przestrzennym modulatorem światła (SLM) w celu wdrożenia technologii generowania orbitalnego momentu pędu (OAM) u użytkownika terminala do transmisji danych w górę.

Główną zaletą proponowanego podejścia jest to, że wiele trybów OAM może być arbitralnie generowanych jednocześnie przez jeden SLM. Wydajność transmisji łącza w górę można również znacznie poprawić poprzez multipleksowanie większej liczby wygenerowanych kanałów OAM. W celu weryfikacji koncepcji wdrożono asymetryczny B-VLC oparty na technologii generacji OAM do transmisji uplink na odległość prawie 2 m. W celu sprawdzenia wydajności transmisji zaimplementowano również schematy modulacji pasma podstawowego, w tym kluczowanie włącz-wyłącz (OOK) i kwadraturowe kluczowanie z przesunięciem fazowym.

BeadBug 6, Six Position Homogenizer, 115V

D1036 Benchmark Scientific 1 each 2617.7 EUR

BeadBug 6, Six Position Homogenizer, 230V

D1036-E Benchmark Scientific 1 PC 2617.7 EUR

BeadBug 6 Six Position Homogenizer 230V

HOM3018 Scientific Laboratory Supplies EACH 3400.8 EUR

BeadBug Microtube homogenizer

SLS1402 Scientific Laboratory Supplies EACH 1448.4 EUR

BeadBug™ Microtube homogenizer, 115V

D1030 Benchmark Scientific 1 each 980.8 EUR

BeadBug™ Microtube homogenizer, 230V

D1030-E Benchmark Scientific 1 PC 980.8 EUR

BeadBlaster Microtube homogenizer 230V

HOM3012 Scientific Laboratory Supplies EACH 12158.4 EUR

BeadBlaster™ Microtube homogenizer, 115V

D2400 Benchmark Scientific 1 each 9275.1 EUR

BeadBlaster™ Microtube homogenizer, 230V

D2400-E Benchmark Scientific 1 PC 9275.1 EUR

BeadBlaster 96 Ball Mill Homogenizer, 120V US Plug

IPD9600 Benchmark Scientific each 11892.18 EUR

BeadBlaster 96 Ball Mill Homogenizer, 230V EU Plug

IPD9600-E Benchmark Scientific each 11892.18 EUR

BeadBlaster 24 Refrigerated Microtube Homogenizer 230V

HOM3078 Scientific Laboratory Supplies EACH 22038 EUR

BeadBlaster™ 24 Refrigerated Microtube Homogenizer, 115V

D2400-R Benchmark Scientific 1 each 14802.1 EUR

BeadBlaster™ 24 Refrigerated Microtube Homogenizer, 230V

D2400-R-E Benchmark Scientific 1 each 14802.1 EUR

HOMOGENIZER

H291 PhytoTechnology Laboratories 1EA 739.98 EUR

Homogenizer stand for Agile? Hand-held homogenizer

AHM1-VS ACTGene each 634.8 EUR

Homogenizer stand for Agile™ Hand-held homogenizer

AHM1 ACTGene VS 414.21 EUR

Microtube homogenizer, 115V

BCM1200 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 11944.61 EUR

Microtube homogenizer, 115V

BCM1201 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1224.14 EUR

Dounce Tissue Homogenizer

1998-1 Biovision each 470.4 EUR

TUBE, HOMOGENIZER (25/PACK)

H293 PhytoTechnology Laboratories 1EA 346.67 EUR

Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer

HOM3082 Scientific Laboratory Supplies EACH 3891.6 EUR

D1000 Homogenizer incl 5mm and 7mm generators 230V

HOM3064 Scientific Laboratory Supplies EACH 1689.6 EUR

Beadbug Filled Tubes

Z763764-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

Biomasher II Disposable Micro Tissue Homogenizer (Non-sterile)

25534-100 Polysciences Europe GmbH 1pack 235 EUR

BioMasher III Disposable Micro Tissue Homogenizer (Non-sterile)

25535-50 Polysciences Europe GmbH 1pack 180 EUR

BeadBug Prefilled Tubes 2.0ml

Z763799-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

Biomasher II® Disposable Micro Tissue Homogenizer (EOG-sterilized)

25533-100 Polysciences Europe GmbH 1pack 271 EUR

Pulse 150™ Ultrasonic Homogenizer with 6mm horn and soundproof box, 120V

DP0150 Benchmark Scientific 1 each 3428.4 EUR

Pulse 150™ Ultrasonic Homogenizer with 6mm horn and soundproof box, 230V

DP0150-E Benchmark Scientific 1 each 3428.4 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 115V

BCM1234 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1579.1 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 115V

D1000 Benchmark Scientific 1 each 1293.5 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 230V

D1000-E Benchmark Scientific 1 PC 1293.5 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, without probe

ACT-AHM1 ACTGene each 1011.6 EUR

2ml tube, reinforced, with screw cap, skirted (not for BeadBug 3), pk/600

D1031-RFS Benchmark Scientific 1 each 314.9 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, including Ø6mm and Ø8mm probes

ACT-AHM1++ ACTGene each 1348.8 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, including Ø6mm, Ø8mm, and Ø10mm probes

ACT-AHM1+++ ACTGene each 1646.4 EUR

Benchmark BeadBlaster 96 Ball Mill Homogeniser

HOM3202 Scientific Laboratory Supplies EACH 15210 EUR

Motic 3 Position Phase Slider

MIC2920 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.64 EUR

3 Position Truck -300Kg Capacity

TRO1222 Scientific Laboratory Supplies EACH 251.98 EUR

Ceramic grinding bars 3/8X5/8, 45°, angled medium ceramic homogenizers pack of 100

IPD9600-3858-1 Benchmark Scientific each 39.14 EUR

Ceramic grinding bars 3/8X7/8 , 45°, angled medium ceramic homogenizers pack of 100

IPD9600-3878-1 Benchmark Scientific each 39.14 EUR

Round Rotor, 8 position

BCM1710 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 125.08 EUR

Round Rotor, 8 position

C1008-ROT Benchmark Scientific 1 PC 56.4 EUR

4 position Microplate Shaker

abx725017-1Unit Abbexa 1 Unit 957.6 EUR

Motic Phase Contrast 5 Position

MIC2940 Scientific Laboratory Supplies EACH 665.86 EUR

8 position automatic cell changer

SPE4636 Scientific Laboratory Supplies EACH 1820.4 EUR

Automatic 8 position cuvette holder

SPE4670 Scientific Laboratory Supplies EACH 1801.2 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4300

AUT4320 Scientific Laboratory Supplies EACH 930 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4220

AUT4324 Scientific Laboratory Supplies EACH 1022.4 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4304

AUT4328 Scientific Laboratory Supplies EACH 1054.8 EUR

Kinesis PCB for TitanHT 10 Position

CHR2895 Scientific Laboratory Supplies EACH 618 EUR

Kinesis PCB for TitanHT 6 Position

CHR2897 Scientific Laboratory Supplies EACH 618 EUR

Kinesis Vial Rack; 12x32mm; 50 Position

CHR1027 Scientific Laboratory Supplies EACH 32.4 EUR

BeadBug(TM) prefilled tubes; 2.0 mL capacity; Triple-Pure starter kit; with 10 each of 0.1; 0.5; 1.0; 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads

Z763810-1KT Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

Flowgen Digital Dry Bath Dual Position

BLO2252 Scientific Laboratory Supplies EACH 933.6 EUR

Kinesis Position Sensing Switch; 7725i / 9010i

CHR2927 Scientific Laboratory Supplies EACH 72 EUR

Flowgen Digital Dry Bath Single Position

BLO2250 Scientific Laboratory Supplies EACH 747.6 EUR

Benchmark StripSpin Round Rotor 8 position

CEN1715 Scientific Laboratory Supplies EACH 78 EUR

PIPET CONTROLLER - 2-POSITION CHARGING STAND

357490 CORNING 1/pk 76.8 EUR

Optional rotor, 2 x PCR strips (8 position)

BCM1706 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 114.72 EUR

Kinesis Rheodyne 7060 Switching Valve; SS; 6 Position

CHR2699 Scientific Laboratory Supplies EACH 1274.4 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 position; 16 x 100mm rack

CHR1268 Scientific Laboratory Supplies EACH 1271.65 EUR

12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 115V

BCM1709 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 797.39 EUR

Kinesis 2 Position/6 Port Rotor Seal (1200bar); Agilent

CHR6449 Scientific Laboratory Supplies EACH 840.81 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position. 16mm rack

CHR1257 Scientific Laboratory Supplies EACH 934.8 EUR

3-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-3 Benchmark Scientific each 999 EUR

3-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 230V

IPS7000-3-E Benchmark Scientific each 999 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 6-Port; 2-Position

CHR3715 Scientific Laboratory Supplies EACH 2295.6 EUR

Kinesis Rheodyne 7000 Switching Valve; SS; 2 Position; 6 Port

CHR2629 Scientific Laboratory Supplies EACH 1110 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 10-Port; 2-Position

CHR3717 Scientific Laboratory Supplies EACH 3178.8 EUR

Kinesis Titan HP Valve 6 Port 2 Position SS;W/PCB Level

CHR3697 Scientific Laboratory Supplies EACH 1167.21 EUR

Kinesis Titan HP Valve 10 port 2 position SS;W/PCB Level

CHR3699 Scientific Laboratory Supplies EACH 1950.57 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 Position; Waste Container

CHR1276 Scientific Laboratory Supplies EACH 97.2 EUR

Kinesis 13mm Plate for Sample Processing Manifold; 24 position

CHR1273 Scientific Laboratory Supplies EACH 34.8 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold 12-position; Water Container

CHR1267 Scientific Laboratory Supplies EACH 49.2 EUR

Orbi-Shaker MP with 4 position micro plate platform 100-240V

MIX7192 Scientific Laboratory Supplies EACH 1510.8 EUR

Shaker MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (US Plug)

BCM1620 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1449.62 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 6-Port; 2-Position; PEEK

CHR3721 Scientific Laboratory Supplies EACH 2372.4 EUR

eLine and Picus 4 position charging carousel with AC-adaptor

PIP9506 Scientific Laboratory Supplies EACH 588 EUR

StripSpin™ 12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 115V

C1248 Benchmark Scientific 1 each 582.7 EUR

StripSpin™ 12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 230V

C1248-E Benchmark Scientific 1 PC 582.7 EUR

Tube Adapter, hold 96 x 0.2ml or 8 and 12 position PCR strips, 2/pk.

C2000-A02 Benchmark Scientific 1 PC 65.3 EUR

Tube Adapter, hold 96 x 0.2ml or 8 and 12 position PCR strips, 2/pk.

BCM1750 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 135.43 EUR

Cole-Parmer ST-200-MP Stuart Three Position Magnetic Stirrer

STI2311 Scientific Laboratory Supplies EACH 1155.6 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position; Replacement Lid Gasket

CHR1258 Scientific Laboratory Supplies PK2 32.4 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 position; Replacement Lid Gasket

CHR1271 Scientific Laboratory Supplies PK2 37.2 EUR

Kinesis Rheodyne ultralife Automated Valve; 2-Position; 6-Port; HP

CHR3725 Scientific Laboratory Supplies EACH 2516.4 EUR

Kinesis Rheodyne TitanHP 6 Position 7 Port Selection Valve;Ti;PCB

CHR3701 Scientific Laboratory Supplies EACH 2553.6 EUR

Kinesis Rheodyne ultralife Automated Valve; 2-Position; 10-Port; HP

CHR3727 Scientific Laboratory Supplies EACH 4287.6 EUR

5-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-5 Benchmark Scientific 1 each 1164 EUR

5-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 230V

IPS7000-5-E Benchmark Scientific each 1193.1 EUR

10-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-10 Benchmark Scientific 1 each 1694 EUR

10-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 230V

IPS7000-10-E Benchmark Scientific each 1736.35 EUR

Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (US Plug)

BT1502 Benchmark Scientific 1 each 1145.9 EUR

Tweezer Holder, Holds 6 tweezers. Keeps tips protected in an easy to reach position.

M-CEM-72900 MiTeGen 1 each 22 EUR

StripSpin™12D Digital Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 100-240V (US plug)

C2248 Benchmark Scientific each 595 EUR

Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (European 2 prong plug)

BT1502-E Benchmark Scientific 1 PC 1145.9 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position; Replacement Vacuum Gauge; Valve and Glass Tank

CHR1259 Scientific Laboratory Supplies EACH 232.8 EUR

StripSpin™12D Digital Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 100-240V (European 2 prong plug)

C2248-E Benchmark Scientific each 595 EUR

Tissue homogenizing CKMix

HOM1056 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Hard tissue homogenizing CK28

HOM1042 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Soft tissue homogenizing CK14

HOM1044 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Hard tissue homogenizing CK28-R

HOM1064 Scientific Laboratory Supplies PK50 324 EUR

Tissue homogenizing CK28-7mL

HOM1078 Scientific Laboratory Supplies PK50 320.4 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-0.5mL

HOM1046 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-WP

HOM1104 Scientific Laboratory Supplies EACH 325.2 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-7mL

HOM1088 Scientific Laboratory Supplies PK50 320.4 EUR

Hard tissue homogenizing CK28-15mL

HOM1092 Scientific Laboratory Supplies PK25 228 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8730 MTC Bio 500/pack 165.3 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PS, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8741 MTC Bio 500 152 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8830 MTC Bio 500/pack 217.14 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PS, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8840 MTC Bio 500 225 EUR

Protein Safe Soft tissue homogenizing CK14

HOM1076 Scientific Laboratory Supplies PK50 333.6 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 10 foam racks of 50 tubes, 500/case

T8732 MTC Bio 500/pack 187.98 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 10 foam racks of 50 tubes, 500/case

T8832 MTC Bio 500/pack 252.78 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PS, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 10 foam racks of 50 tubes, 500/case

T8742 MTC Bio 500 185 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PS, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 10 foam racks of 50 tubes, 500/case

T8842 MTC Bio 500 259 EUR

Protein Safe Hard tissue homogenizing CK28-R

HOM1074 Scientific Laboratory Supplies PK50 410.4 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, individually wrapped, 500/case

T8734 MTC Bio 500/pack 217.14 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, individually wrapped, 500/case

T8834 MTC Bio 500/pack 268.98 EUR

SQW Block PP 96 Positions

CHR3000 Scientific Laboratory Supplies PK960 178.8 EUR

Positioning Base

S44I041002 Scientific Laboratory Supplies EACH 1602 EUR

Drosophila Homogenization Buffer, Sterile

30629132-1 Glycomatrix 500 mL 26.54 EUR

Drosophila Homogenization Buffer, Sterile

30629132-2 Glycomatrix 1 L 35.69 EUR

Deep Well Block 96 Positions

CHR3578 Scientific Laboratory Supplies EACH 159.28 EUR

STERILIZER, GLASS BEAD--110V

S7510 PhytoTechnology Laboratories 1EA 682.45 EUR

STERILIZER, GLASS BEAD--220V

S7520 PhytoTechnology Laboratories 1EA 682.45 EUR

FALCON® PIPETTE CONTROLLER - US VERSION WITH TWO 0.2UM FILTERS AND TWO 0.45UM FILTERS, 2-POSITION CHARGING STAND, UNIVERSAL POWER SUPPLY AND SET OF 3 BATTERIES

357471 CORNING 1/pk 243.6 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PP, w/ separate 2-position screw-cap, non-sterile, non-graduated, 1000 tubes and capped bulk packed separately

T8750 MTC Bio 1000/pack 147.48 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PP, w/ separate 2-position screw-cap, non-sterile, non-graduated, 1000 tubes and capped bulk packed separately

T8850 MTC Bio 1000/pack 228.48 EUR

Nbs 10 16 cm (4)Positioning Base Innova® S44i

S44I041001 Scientific Laboratory Supplies EACH 874.8 EUR

Nbs Positioning Base TRIPLE STACK

S44I041003 Scientific Laboratory Supplies EACH 1437.6 EUR

Slidefile Storage System 100 Positions

M700-100W-WHITE ScyTek Laboratories 1 Case(s) 230.4 EUR

FALCON® PIPETTE CONTROLLER - STANDARD VERSION WITH TWO 0.2UM FILTERS AND TWO 0.45UM FILTERS, 2-POSITION CHARGING STAND, UNIVERSAL POWER SUPPLY AND SET OF 3 BATTERIES

357469 CORNING 1/pk 243.6 EUR

Bangs Bead Solution

SOLN1-1000 Polysciences Europe GmbH 1000 mL 149 EUR

Bangs Bead Solution

SOLN1-2000 Polysciences Europe GmbH 2000 mL 216 EUR

Bangs Bead Solution

SOLN1-500 Polysciences Europe GmbH 500 mL 82 EUR

RO 5 Magnetic stirrer; 5 stirring positions

STI2454 Scientific Laboratory Supplies EACH 1860 EUR

RO 10 Magnetic stirrer; 10 stirring positions

STI2456 Scientific Laboratory Supplies EACH 2144.4 EUR

RO 15 Magnetic stirrer; 15 stirring positions

STI2458 Scientific Laboratory Supplies EACH 3224.4 EUR

Polysciences Bead Solution

24973-1000 Polysciences Europe GmbH 1000ml 149 EUR

Polysciences Bead Solution

24973-2000 Polysciences Europe GmbH 2000ml 216 EUR

Polysciences Bead Solution

24973-500 Polysciences Europe GmbH 500ml 82 EUR

Micro Bead Sterlizer, with glass beads, 115V

B1201 Benchmark Scientific 1 each 646.3 EUR

Micro Bead Sterlizer, with glass beads, 230V

B1201-E Benchmark Scientific 1 PC 646.3 EUR

Micro Bead Sterlizer, TALL, with glass beads

B1202 Benchmark Scientific 1 each 778.2 EUR

Micro Bead Sterlizer, TALL, with glass beads

B1202-E Benchmark Scientific 1 PC 778.2 EUR

Bead Sample Pack - 5E Set

BSP-5E Next Advance 1pack 302.4 EUR

Bead Sample Pack - 5M Set

BSP-5Y Next Advance 1pack 289.2 EUR

RT 5 heated multiplace magnetic stirrer; 5 stirring positions

STI2296 Scientific Laboratory Supplies EACH 3394.8 EUR

RT 10 heated multiplace magnetic stirrer; 10 stirring positions

STI2298 Scientific Laboratory Supplies EACH 4090.8 EUR

RT 15 heated multiplace magnetic stirrer; 15 stirring positions

STI2900 Scientific Laboratory Supplies EACH 5144.4 EUR

Bead Sample Pack - 50mL Set

BSP-50B2 Next Advance 1pack 484.8 EUR

Bead Sample Pack - Full Set

BSP-ALL2 Next Advance 1pack 460.8 EUR

Glass bead diameter 1 mm

DD68499 Scientific Laboratory Supplies EACH 28.08 EUR

Glass bead diameter 2 mm

DD68500 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.6 EUR

Glass bead diameter 4 mm

DD68502 Scientific Laboratory Supplies EACH 37.2 EUR

Glass bead diameter 5 mm

DD68503 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.6 EUR

Glass bead diameter 6 mm

DD68504 Scientific Laboratory Supplies EACH 38.4 EUR

Glass bead diameter 8 mm

DD68505 Scientific Laboratory Supplies BAG 44.88 EUR

Glass bead diameter 10 mm

DD68555 Scientific Laboratory Supplies EACH 44.76 EUR

CM Rapid Run Agarose Bead

CMRR-25 ABTBeads 25 ml 122.4 EUR

CM Rapid Run Agarose Bead

CMRR-300 ABTBeads 300 ml 590.4 EUR

SP Rapid Run Agarose Bead

SPRR-25 ABTBeads 25 ml 122.4 EUR

SP Rapid Run Agarose Bead

SPRR-300 ABTBeads 300 ml 590.4 EUR

Glass bead diameter 3mm 500g

DD68501 Scientific Laboratory Supplies EACH 42 EUR

DEAE Rapid Run Agarose Bead

DEAERR-25 ABTBeads 25 ml 122.4 EUR

DEAE Rapid Run Agarose Bead

DEAERR-300 ABTBeads 300 ml 590.4 EUR

Bead Sample Pack - Cell Cultures

BSP-CC2 Next Advance 1pack 234 EUR

Bead Sample Pack - Organ Tissues

BSP-OT3 Next Advance 1pack 282 EUR

Benchmark Micro Bead Sterliser with Glass Beads 230V

STE1040 Scientific Laboratory Supplies EACH 852 EUR

MICROPLATE; PP; 96 POSITIONS; GLASS COATED; HEIGHT 14.6MM; U-SHAPE; 7MM DIA; 270uL TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P330 Scientific Laboratory Supplies PK10 504 EUR

MICROPLATE; PP; 96 POSITIONS; GLASS COATED; HEIGHT 14.6MM; V-SHAPE; 7MM DIA; 220uL TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P332 Scientific Laboratory Supplies PK10 504 EUR

MICROPLATE; PP; 96 POSITIONS; GLASS COATED; HEIGHT 14.6MM; V-SHAPE; 7MM DIA; 220uL TOTAL VOLUME 100/PK

60180-P333 Scientific Laboratory Supplies PK100 4170 EUR

MICROPLATE; PP; 384 POSITIONS; GLASS COATED; HEIGHT 14.4MM; SQUARE-ROUNDED; 145uL TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P340 Scientific Laboratory Supplies PK10 487.2 EUR

MICROPLATE; PP; 384 POSITIONS; GLASS COATED; HEIGHT 14.4MM; SQUARE-ROUNDED; 145uL TOTAL VOLUME 100/PK

60180-P341 Scientific Laboratory Supplies PK100 5278.8 EUR

DEEP WELL PLATE; PP; 384 POSITIONS; GLASS COATED; HEIGHT 22MM; SQUARE-ROUNDED; 252uL TOTAL VOLUME 6/PK

60180-P342 Scientific Laboratory Supplies PK6 330 EUR

Benchmark Micro Bead Sterliser Tall with Glass Beads

STE1041 Scientific Laboratory Supplies EACH 1026 EUR

MICROPLATE; PP; 96 POSITIONS; GLASS COATED; HEIGHT 14.6MM; FLAT BOTTOM; 7MM DIA; 350uL TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P334 Scientific Laboratory Supplies PK10 504 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4

BUFF5-1000 Polysciences Europe GmbH 1000 mL 149 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4

BUFF5-2000 Polysciences Europe GmbH 2000 mL 216 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4

BUFF5-250 Polysciences Europe GmbH 250 mL 69 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 7.4

BUFF5-500 Polysciences Europe GmbH 500 mL 109 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5

BUFF6-1000 Polysciences Europe GmbH 1000 mL 149 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5

BUFF6-2000 Polysciences Europe GmbH 2000 mL 216 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5

BUFF6-250 Polysciences Europe GmbH 250 mL 69 EUR

Bangs Bead Storage Buffer, pH 8.5

BUFF6-500 Polysciences Europe GmbH 500 mL 109 EUR

DEEP WELL PLATE; PP; 96 POSITIONS; SQUARE WELL; GLASS COATED; HEIGHT 44MM; V BOTTOM; 8MM DIA.; 2.0ML TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P338 Scientific Laboratory Supplies PK10 559.2 EUR

Cell Scraper 25cm Multi Positioned Blade Sterile Non-pyrogenic Individuall

DD131054C Scientific Laboratory Supplies PK100 192 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5

BUFF1-1000 Polysciences Europe GmbH 1000 mL 149 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5

BUFF1-2000 Polysciences Europe GmbH 2000 mL 216 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5

BUFF1-250 Polysciences Europe GmbH 250 mL 69 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 4.5

BUFF1-500 Polysciences Europe GmbH 500 mL 109 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0

BUFF2-1000 Polysciences Europe GmbH 1000 mL 149 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0

BUFF2-2000 Polysciences Europe GmbH 2000 mL 216 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0

BUFF2-250 Polysciences Europe GmbH 250 mL 69 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 6.0

BUFF2-500 Polysciences Europe GmbH 500 mL 109 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4

BUFF3-1000 Polysciences Europe GmbH 1000 mL 149 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4

BUFF3-2000 Polysciences Europe GmbH 2000 mL 216 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4

BUFF3-250 Polysciences Europe GmbH 250 mL 69 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 7.4

BUFF3-500 Polysciences Europe GmbH 500 mL 109 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0

BUFF4-1000 Polysciences Europe GmbH 1000 mL 149 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0

BUFF4-2000 Polysciences Europe GmbH 2000 mL 216 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0

BUFF4-250 Polysciences Europe GmbH 250 mL 69 EUR

Bangs Bead Coupling Buffer, pH 9.0

BUFF4-500 Polysciences Europe GmbH 500 mL 109 EUR

Bead Sample Pack - Microcentrifuge Set

BSP-MC2 Next Advance 1pack 278.4 EUR

MID HEIGHT WELL PLATE; PP; 96 POSITIONS; ROUND WELL; GLASS COATED; HEIGHT 41.5MM; U-SHAPE; 7MM DIA.; 1.2ML TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P336 Scientific Laboratory Supplies PK10 662.4 EUR

MID HEIGHT WELL PLATE; PP; 96 POSITIONS; ROUND WELL; GLASS COATED; HEIGHT 33.0MM; U-SHAPE; 7MM DIA.; 1.0ML TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P343 Scientific Laboratory Supplies PK10 502.8 EUR

MID HEIGHT WELL PLATE; PP; 96 POSITIONS; SQUARE WELL; GLASS COATED; HEIGHT 31.0MM; U-SHAPE; 8MM DIA.; 1.6ML TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P345 Scientific Laboratory Supplies PK10 494.4 EUR

MID HEIGHT WELL PLATE; PP; 96 POSITIONS; ROUND WELL; GLASS COATED; HEIGHT 26.5MM; U-SHAPE; 8MM DIA.; 1.1ML TOTAL VOLUME 10/PK

60180-P350 Scientific Laboratory Supplies PK10 512.4 EUR

Nickel NTA Magnetic Agarose Bead (5%)

MagNTANi5-10 ABTBeads 10ml suspension 340.8 EUR

Nickel NTA Magnetic Agarose Bead (5%)

MagNTANi5-2 ABTBeads 2ml suspension 118.8 EUR

Nickel NTA Magnetic Agarose Bead (5%)

MagNTANi5-5 ABTBeads 5ml suspension 208.8 EUR

T10 basic Homogeniser

HOM2474 Scientific Laboratory Supplies EACH 1773.6 EUR

T65 basic Homogeniser

HOM2478 Scientific Laboratory Supplies EACH 7461.6 EUR

4% B Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1040F-1000 ABTBeads 1 l 807.6 EUR

4% B Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1040F-250 ABTBeads 250 ml 284.4 EUR

4% B Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1040F-500 ABTBeads 500 ml 457.2 EUR

6% B Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1060F-1000 ABTBeads 1 l 865.2 EUR

6% B Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1060F-250 ABTBeads 250 ml 291.6 EUR

6% B Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1060F-500 ABTBeads 500 ml 477.6 EUR

IKA T50 Homogeniser Stand

HOM2032 Scientific Laboratory Supplies EACH 1077.6 EUR

4% BCL Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1041F-1000 ABTBeads 1 l 874.8 EUR

4% BCL Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1041F-250 ABTBeads 250 ml 328.8 EUR

4% BCL Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1041F-500 ABTBeads 500 ml 513.6 EUR

6% BCL Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1061F-1000 ABTBeads 1 l 926.4 EUR

6% BCL Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1061F-250 ABTBeads 250 ml 336 EUR

6% BCL Agarose Bead Fine (20-50 µm)

A-1061F-500 ABTBeads 500 ml 535.2 EUR

RNA/DNA Purification Kit (Magnetic Bead)

DA0623 Daan Gene 32 test/kit Ask for price

Polysciences Bead Storage Buffer, pH 8.5

24975-1000 Polysciences Europe GmbH 1000ml 149 EUR

Polysciences Bead Storage Buffer, pH 8.5

24975-2000 Polysciences Europe GmbH 2000ml 216 EUR

Polysciences Bead Storage Buffer, pH 8.5

24975-250 Polysciences Europe GmbH 250ml 69 EUR

Polysciences Bead Storage Buffer, pH 8.5

24975-500 Polysciences Europe GmbH 500ml 109 EUR

Wyniki eksperymentalne pokazują, że przy użyciu  wiązki S -polaryzacyjnej można uzyskać przepustowość łącza w dół do 2,2 Gbit/s. Dla porównania, zdolność transmisji łącza w górę można również znacznie zwiększyć, stosując  polaryzację P poprzez multipleksowanie czterech kanałów OAM, każdy z maksymalną szybkością transmisji do 800 Mbit/s. Wszystkie bitowe stopy błędów ( BER ) zarówno transmisji w górę, jak i w dół były poniżej limitu korekcji błędów w przód ( BER 3×10-3 ) .