Nowa metoda produkcji doskonałego jogurtu, skupiająca się na obróbce cieplnej i homogenizacji

Ilościowe określenie poziomów białek transporterów leków we frakcji błony komórkowej pomaga w wyjaśnieniu funkcji tych transporterów. W tym badaniu przeprowadziliśmy ocenę proteomiczną wzbogaconych białek transporterowych związanych z lekiem we frakcji błony plazmatycznej przygotowanej z mysich tkanek wątroby i nerek przy użyciu zestawu Membrane Protein Extraction Kit i homogenizatora perełek.

Frakcje surowe i błonę plazmatyczną przygotowano przy użyciu homogenizatora Dounce lub kulek, a poziomy białka określono przy użyciu proteomiki ilościowej. W tkankach wątroby frakcje błony komórkowej były bardziej wzbogacone w białka transportowe niż surowe frakcje błony; średnie współczynniki wzbogacenia frakcji osocza do surowej membrany wynosiły 3,31 i 6,93 odpowiednio przy użyciu homogenizatorów Dounce i perełek.

Stężenia białek transporterowych we frakcjach błony komórkowej określone przy użyciu homogenizatora perełkowego były wyższe niż te określone przy użyciu homogenizatora Dounce.

  • Natomiast w tkankach nerek frakcje błony plazmatycznej zostały wzbogacone w transportery zlokalizowane w błonie rąbka szczoteczkowego w takim samym stopniu dla obu homogenizatorów; jednakże frakcje błonowe otrzymane przy użyciu obu homogenizatorów nie były wzbogacone w Na+/K+-ATPazę i transportery zlokalizowane w błonie podstawno-bocznej.
  • Wyniki te wskazują, że frakcjonowanie przy użyciu homogenizatora kulek dało wzbogacone w transporter frakcje błony plazmatycznej z tkanek wątroby i nerek myszy; jednakże nie zaobserwowano wzbogacenia w transportery podstawno-boczne we frakcjach błony plazmatycznej wytworzonych z tkanek nerki.
  • Aktywowane osocze bogatopłytkowe (PRP) badano jako zamiennik płodowej surowicy bydlęcej (FBS) w hodowli komórek macierzystych. Jednak obecne metody są czasochłonne lub wymagają dodania substancji egzogennych w celu aktywacji PRP, co ma wady w zastosowaniach klinicznych.
  • W tym badaniu opracowaliśmy nową metodę aktywacji PRP przy użyciu homogenizatora z młynem perełkowym i porównaliśmy ją z poprzednimi metodami aktywacji PRP. PRP przygotowano w dwuetapowym procesie wirowania i aktywowano przez wapń (Ca-PRP), cykle zamrażania-rozmrażania (FT-PRP) lub przetwarzanie homogenizatora w młynie perełkowym (BM-PRP). Ocena ilościowa czynników wzrostu w PRP ujawniła, że ​​wszystkie formy aktywowanego PRP uwalniały wyższe poziomy płytkopochodnego czynnika wzrostu AB i transformującego czynnika wzrostu β1 niż te w ubogim w płytki osoczu; jednak BM-PRP skutkował znacznie wyższymi poziomami czynników wzrostu niż te z Ca-PRP i FT-PRP.
  • Następnie przeanalizowaliśmy zdolność różnych form PRP do stymulowania proliferacji, migracji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej (UCB-MSC).
  • Nasze wyniki wykazały, że BM-PRP znacznie zwiększył tempo proliferacji i migracji UCB-MSCs przy jednoczesnym zachowaniu właściwości fenotypowych i zdolności komórek macierzystych MSC. W związku z tym opracowana metoda może być odpowiednia do aktywacji PRP, a PRP aktywowany BM może być odpowiednim zamiennikiem FBS w hodowli komórek macierzystych.

Określono uwalnianie białka, rozkład wielkości cząstek i lepkość rozerwanych zawiesin E. coli z Dyno Mill KDL, Manton Gaulin 15 M-8TA i Microfluidizer M-110.

Zbadano również wpływ tych parametrów na oddzielanie resztek komórek od roztworu białka przez wirowanie i filtrację. Wszystkie trzy badane metody dezintegracji dają w przybliżeniu takie same uwalnianie białek i enzymów, ale znacznie różniące się właściwości fizyczne dezintegracji komórek, co ma wpływ na wirowanie i filtrację . Na stopień separacji biomasy podczas wirowania tylko w niewielkim stopniu wpływa rosnący stopień rozbicia (wzrost uwalniania białka) w młynie perełkowym, podczas gdy wzrost stopnia rozbicia w dwóch homogenizatorach wysokociśnieniowych drastycznie zmniejsza stopień separacji odśrodkowej.

Jednak wzrastający stopień rozdrobnienia powoduje skrócenie czasu filtracji podczas filtracji dla wszystkich trzech metod rozdrabniania. Wyniki pokazują ponadto, że stężenie komórek ma tylko niewielki wpływ na uwalnianie białka w homogenizatorze wysokociśnieniowym Microfluidizer, podczas gdy wzrost zawartości biomasy zmniejsza zdolność do rozdzielenia komórek zarówno podczas filtracji, jak i wirowania.

Najskuteczniejszym sposobem leczenia schyłkowej marskości wątroby jest przeszczep wątroby. Jednak ze względu na poważne niedobory dawców pilnie potrzebne są nowe terapie zastępujące przeszczep wątroby. Ostatnie badania koncentrowały się na nowatorskich metodach terapeutycznych wykorzystujących hepatocyty i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, staramy się opracować metody przeszczepiania tych komórek na powierzchnię wątroby.

W niniejszym badaniu ocenialiśmy kilka metod pod kątem ich skuteczności w odklejaniu błony surowiczej pokrywającej powierzchnię wątroby do przeszczepu na powierzchnię wątroby.

Powierzchnię wątroby szczurów z niedoborem dipeptydylopeptydazy IV (DPPIV) w modelu marskości oddzielono różnymi metodami, a następnie przeszczepiono wątroby płodowe od szczurów DPPIV-dodatnich . Stwierdziliśmy, że szybkość wszczepienia i powierzchnia, a także czynność wątroby uległy poprawie u szczurów poddanych przeszczepowi po oderwaniu błony surowiczej za pomocą homogenizatora ultradźwiękowego, który naśladuje ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny Cavitron (CUSA), w porównaniu z brakiem oddzielenia. Ponadto ilość krwawienia była mniejsza przy metodzie homogenizatora ultradźwiękowego niż przy metodzie igłowej i elektrycznej skalpela. Odkrycia te dostarczają dowodów na to, że przeszczep na powierzchnię wątroby z odwarstwieniem błony surowiczej przy użyciu CUSA może przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia marskości wątroby przy użyciu komórek lub tkanek.

W niniejszym piśmie przedstawiono asymetryczny, dwukierunkowy system komunikacji w świetle widzialnym (B-VLC). Łączy homogenizatory wiązki z przestrzennym modulatorem światła (SLM) w celu wdrożenia technologii generowania orbitalnego momentu pędu (OAM) u użytkownika terminala do transmisji danych w górę.

Główną zaletą proponowanego podejścia jest to, że wiele trybów OAM może być arbitralnie generowanych jednocześnie przez jeden SLM. Wydajność transmisji łącza w górę można również znacznie poprawić poprzez multipleksowanie większej liczby wygenerowanych kanałów OAM. W celu weryfikacji koncepcji wdrożono asymetryczny B-VLC oparty na technologii generacji OAM do transmisji uplink na odległość prawie 2 m. W celu sprawdzenia wydajności transmisji zaimplementowano również schematy modulacji pasma podstawowego, w tym kluczowanie włącz-wyłącz (OOK) i kwadraturowe kluczowanie z przesunięciem fazowym.

BeadBug 6, Six Position Homogenizer, 115V

D1036 Benchmark Scientific 1 each 2696.23 EUR

BeadBug 6, Six Position Homogenizer, 230V

D1036-E Benchmark Scientific 1 PC 2696.23 EUR

BeadBug 6 Six Position Homogenizer 230V - EACH

HOM3018 Scientific Laboratory Supplies EACH 3825.9 EUR

BeadBug™ Microtube homogenizer, 115V

D1030 Benchmark Scientific 1 each 1000.42 EUR

BeadBug™ Microtube homogenizer, 230V

D1030-E Benchmark Scientific 1 PC 1000.42 EUR

BeadBug Microtube homogenizer - EACH

SLS1402 Scientific Laboratory Supplies EACH 1629.45 EUR

BeadBlaster™ Microtube homogenizer, 115V

D2400 Benchmark Scientific 1 each 9460.6 EUR

BeadBlaster™ Microtube homogenizer, 230V

D2400-E Benchmark Scientific 1 PC 9460.6 EUR

BeadBlaster Microtube homogenizer 230V - EACH

HOM3012 Scientific Laboratory Supplies EACH 13678.2 EUR

BeadBlaster 96 Ball Mill Homogenizer, 120V US Plug

IPD9600 Benchmark Scientific each 11892.18 EUR

BeadBlaster 96 Ball Mill Homogenizer, 230V EU Plug

IPD9600-E Benchmark Scientific each 11892.18 EUR

BeadBlaster™ 24 Refrigerated Microtube Homogenizer, 115V

D2400-R Benchmark Scientific 1 each 15098.14 EUR

BeadBlaster™ 24 Refrigerated Microtube Homogenizer, 230V

D2400-R-E Benchmark Scientific 1 each 15098.14 EUR

BeadBlaster 24 Refrigerated Microtube Homogenizer 230V - EACH

HOM3078 Scientific Laboratory Supplies EACH 24792.75 EUR

HOMOGENIZER

H291 PhytoTechnology Laboratories 1EA 739.98 EUR

Homogenizer stand for Agile? Hand-held homogenizer

AHM1-VS ACTGene each 634.8 EUR

Homogenizer stand for Agile™ Hand-held homogenizer

AHM1 ACTGene VS 414.21 EUR

Nail Homogenizer

099CE2000 Glascol each 450 EUR

Microtube homogenizer, 115V

BCM1200 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 11944.61 EUR

Microtube homogenizer, 115V

BCM1201 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1224.14 EUR

Dounce Tissue Homogenizer

1998-1 Biovision each 470.4 EUR

TUBE, HOMOGENIZER (25/PACK)

H293 PhytoTechnology Laboratories 1EA 346.67 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 3

GW182-1NO EWC Diagnostics 1 unit 20.64 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 3

GW190-1NO EWC Diagnostics 1 unit 18.52 EUR

Stand for D1000 Homogenizer

D1000-ST GenDepot ea 530 EUR

Model 3000 Ultrasonic Homogenizer

0-127-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4120 EUR

Model 3000MP Ultrasonic Homogenizer

0-128-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4720 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.)

GW188-1NO EWC Diagnostics 1 unit 70.69 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.)

GW230-1NO EWC Diagnostics 1 unit 65.8 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW116-1NO EWC Diagnostics 1 unit 18.14 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW118-1NO EWC Diagnostics 1 unit 23.65 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW119-1NO EWC Diagnostics 1 unit 27.42 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW120-1NO EWC Diagnostics 1 unit 30.66 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW121-1NO EWC Diagnostics 1 unit 46.17 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW122-1NO EWC Diagnostics 1 unit 60.45 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW123-1NO EWC Diagnostics 1 unit 73.92 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW171-1NO EWC Diagnostics 1 unit 22.02 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW172-1NO EWC Diagnostics 1 unit 22.77 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW173-1NO EWC Diagnostics 1 unit 26.64 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW174-1NO EWC Diagnostics 1 unit 26.64 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW175-1NO EWC Diagnostics 1 unit 29.8 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW176-1NO EWC Diagnostics 1 unit 34.65 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW177-1NO EWC Diagnostics 1 unit 48.55 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW178-1NO EWC Diagnostics 1 unit 63.67 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW179-1NO EWC Diagnostics 1 unit 77.06 EUR

Homogenizer with serrated pestle (S.P.)

GW189-1NO EWC Diagnostics 1 unit 24.28 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 2

GW124-1NO EWC Diagnostics 1 unit 18.02 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 5

GW125-1NO EWC Diagnostics 1 unit 18.02 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 10

GW126-1NO EWC Diagnostics 1 unit 24.28 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 20

GW127-1NO EWC Diagnostics 1 unit 27.77 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 30

GW128-1NO EWC Diagnostics 1 unit 41.67 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 50

GW129-1NO EWC Diagnostics 1 unit 51.69 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 1

GW180-1NO EWC Diagnostics 1 unit 18.4 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 2

GW181-1NO EWC Diagnostics 1 unit 20.41 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 5

GW183-1NO EWC Diagnostics 1 unit 20.64 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 10

GW184-1NO EWC Diagnostics 1 unit 26.64 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 20

GW185-1NO EWC Diagnostics 1 unit 31.27 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 30

GW186-1NO EWC Diagnostics 1 unit 45.16 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 50

GW187-1NO EWC Diagnostics 1 unit 56.79 EUR

Homogenizer with plain pestle (P.P.) 1

GW243-1NO EWC Diagnostics 1 unit 16.29 EUR

Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer - EACH

HOM3082 Scientific Laboratory Supplies EACH 4378.05 EUR

Homogenizer bag, Sterile (Gamma irradiat

PW1369-20X25NO EWC Diagnostics 1 unit 123.81 EUR

Model 150 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-121-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 2920 EUR

Model 300 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-122-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 3520 EUR

Nasco Homogenizer Blender Filter Samplin

PW1357-1X100NO EWC Diagnostics 1 unit 223.42 EUR

Nasco Homogenizer Blender Filter Samplin

PW1358-1X100NO EWC Diagnostics 1 unit 261.42 EUR

D1000 Homogenizer, 110V, INCLUDES 5MM AND 7MM GENERATORS

D1000-001 GenDepot ea 1120 EUR

D1000 Homogenizer, 240V, INCLUDES 5MM AND 7MM GENERATORS

D1000-002 GenDepot ea 1120 EUR

Homogenizer motor and speed controller, 11,500 rpm, 120V

099CK64 Glascol each 1402 EUR

Homogenizer motor and speed controller, 11,500 rpm, 240V

099CK6424 Glascol each 1560 EUR

Beadbug Filled Tubes - PK50

Z763764-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 199.8 EUR

Hand-held homogenizer with AHM1-6 and AHM1-8

AHM1-PP Avans Biotechnology Corp each 1050 EUR

Homogenizer motor and speed controller, 11,500 rpm, 240V, CE

099CK6424CE Glascol each 1857 EUR

D1000 Homogenizer incl 5mm and 7mm generators 230V - EACH

HOM3064 Scientific Laboratory Supplies EACH 1900.8 EUR

Flexible homogenizer drive for 5/16" diameter motor shaft

099CL73 Glascol each 736 EUR

Hand-held homogenizer with AHM1-6, AHM1-8, and AHM1-10

AHM1-PPP Avans Biotechnology Corp each 1350 EUR

BeadBug Prefilled Tubes 2.0ml - PK50

Z763799-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 199.8 EUR

Biomasher II Disposable Micro Tissue Homogenizer (Non-sterile)

25534-100 Polysciences Europe GmbH 1pack 235 EUR

Homogenizer motor (dual shaft) and speed controller, 333/4,000 rpm, 120V

099CK54 Glascol each 1236 EUR

Homogenizer motor (dual shaft) and speed controller, 333/4,000 rpm, 240V

099CK5424 Glascol each 1376 EUR

BioMasher III Disposable Micro Tissue Homogenizer (Non-sterile)

25535-50 Polysciences Europe GmbH 1pack 180 EUR

Homogenizer motor (dual shaft) and speed controller, 333/4,000 rpm, 240V, CE

099CK5424CE Glascol each 1655 EUR

Biomasher II® Disposable Micro Tissue Homogenizer (EOG-sterilized)

25533-100 Polysciences Europe GmbH 1pack 271 EUR

Pulse 150™ Ultrasonic Homogenizer with 6mm horn and soundproof box, 120V

DP0150 Benchmark Scientific 1 each 3531.25 EUR

Pulse 150™ Ultrasonic Homogenizer with 6mm horn and soundproof box, 230V

DP0150-E Benchmark Scientific 1 each 3531.25 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 115V

D1000 Benchmark Scientific 1 each 1332.31 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 230V

D1000-E Benchmark Scientific 1 PC 1332.31 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 115V

BCM1234 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1579.1 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, without probe

ACT-AHM1 ACTGene each 1011.6 EUR

2ml tube, reinforced, with screw cap, skirted (not for BeadBug 3), pk/600

D1031-RFS Benchmark Scientific 1 each 322.77 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, including Ø6mm and Ø8mm probes

ACT-AHM1++ ACTGene each 1348.8 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, including Ø6mm, Ø8mm, and Ø10mm probes

ACT-AHM1+++ ACTGene each 1646.4 EUR

4% Magnetic T1 Agarose Bead

4MGT1-100 Agarose Bead Technologies 100 ml 803.25 EUR

4% Magnetic T1 Agarose Bead

4MGT1-25 Agarose Bead Technologies 25 ml 226.28 EUR

4% Magnetic Large Agarose Bead

4MGT3-100 Agarose Bead Technologies 100 ml 803.25 EUR

4% Magnetic Large Agarose Bead

4MGT3-25 Agarose Bead Technologies 25 ml 226.28 EUR

Benchmark BeadBlaster 96 Ball Mill Homogeniser - EACH

HOM3202 Scientific Laboratory Supplies EACH 17111.25 EUR

Motic 3 Position Phase Slider - EACH

MIC2920 Scientific Laboratory Supplies EACH 142.47 EUR

3 Position Truck -300Kg Capacity - EACH

TRO1222 Scientific Laboratory Supplies EACH 283.48 EUR

Round Rotor, 8 position

BCM1710 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 125.08 EUR

Round Rotor, 8 position

C1008-ROT Benchmark Scientific 1 PC 56.4 EUR

Ceramic grinding bars 3/8X5/8, 45°, angled medium ceramic homogenizers pack of 100

IPD9600-3858-1 Benchmark Scientific each 39.14 EUR

Ceramic grinding bars 3/8X7/8 , 45°, angled medium ceramic homogenizers pack of 100

IPD9600-3878-1 Benchmark Scientific each 39.14 EUR

4 position Microplate Shaker

abx725017-1Unit Abbexa 1 Unit 957.6 EUR

BeadBug(TM) prefilled tubes; 2.0 mL capacity; Triple-Pure starter kit; with 10 each of 0.1; 0.5; 1.0; 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads - PK50

Z763810-1KT Scientific Laboratory Supplies PK50 199.8 EUR

Motic Phase Contrast 5 Position - EACH

MIC2940 Scientific Laboratory Supplies EACH 749.09 EUR

8 position automatic cell changer - EACH

SPE4636 Scientific Laboratory Supplies EACH 2047.95 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4300 - EACH

AUT4320 Scientific Laboratory Supplies EACH 1046.25 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4220 - EACH

AUT4324 Scientific Laboratory Supplies EACH 1150.2 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4304 - EACH

AUT4328 Scientific Laboratory Supplies EACH 1186.65 EUR

Automatic 8 position cuvette holder - EACH

SPE4670 Scientific Laboratory Supplies EACH 2026.35 EUR

Kinesis PCB for TitanHT 10 Position - EACH

CHR2895 Scientific Laboratory Supplies EACH 695.25 EUR

Kinesis PCB for TitanHT 6 Position - EACH

CHR2897 Scientific Laboratory Supplies EACH 695.25 EUR

Kinesis Vial Rack; 12x32mm; 50 Position - EACH

CHR1027 Scientific Laboratory Supplies EACH 36.45 EUR

PIPET CONTROLLER - 2-POSITION CHARGING STAND

357490 CORNING 1/pk 76.8 EUR

Flowgen Digital Dry Bath Dual Position - EACH

BLO2252 Scientific Laboratory Supplies EACH 1050.3 EUR

Kinesis Position Sensing Switch; 7725i / 9010i - EACH

CHR2927 Scientific Laboratory Supplies EACH 81 EUR

Optional rotor, 2 x PCR strips (8 position)

BCM1706 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 114.72 EUR

Flowgen Digital Dry Bath Single Position - EACH

BLO2250 Scientific Laboratory Supplies EACH 841.05 EUR

Microtube Tray, 8 Position (for 250 ml Cup Tip)

0-120-0021 Biologics each 113 EUR

Benchmark StripSpin Round Rotor 8 position - EACH

CEN1715 Scientific Laboratory Supplies EACH 87.75 EUR

Manifold only, 2 position for the Triple Evaporator

109A11-30020 Glascol each 851 EUR

Manifold only, 8 position for the Triple Evaporator

109A11-30080 Glascol each 899 EUR

Manifold only, 12 position for the Triple Evaporator

109A11-30120 Glascol each 944 EUR

Manifold only, 20 position for the Triple Evaporator

109A11-30200 Glascol each 985 EUR

Manifold only, 24 position for the Triple Evaporator

109A11-30240 Glascol each 1071 EUR

Manifold only, 48 position for the Triple Evaporator

109A11-30480 Glascol each 1113 EUR

12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 115V

BCM1709 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 797.39 EUR

Zipvap 384, 384 position unheated evaporator for well plate

109A11-83840 Glascol each 1770 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 position; 16 x 100mm rack - EACH

CHR1268 Scientific Laboratory Supplies EACH 1430.61 EUR

3-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-3 Benchmark Scientific each 999 EUR

3-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 230V

IPS7000-3-E Benchmark Scientific each 999 EUR

Kinesis Rheodyne 7060 Switching Valve; SS; 6 Position - EACH

CHR2699 Scientific Laboratory Supplies EACH 1433.7 EUR

Dry Block Heater, three position, digital readout, 200W, 120V

099AHBC123 Glascol each 1932 EUR

Dry Block Heater, three position, digital readout, 200W, 240V

099AHBC243 Glascol each 1975 EUR

Dry Block Heater, single position, digital readout, 150W,120V

099AHBC12 Glascol each 1309 EUR

Dry Block Heater, single position, digital readout, 150W, 240V

099AHBC24 Glascol each 1343 EUR

Zipvap 8, 8 position unheated evaporator for 28mm vials

109A11-80080 Glascol each 806 EUR

Zipvap 12, 12 position unheated evaporator for 18mm vials

109A11-80120 Glascol each 1307 EUR

Zipvap 20, 20 position unheated evaporator for 15mm vials

109A11-80200 Glascol each 1467 EUR

Zipvap 24, 24 position unheated evaporator for 15mm vials

109A11-80240 Glascol each 1511 EUR

Zipvap 2, 2 position unheated evaporator for 61mm flasks

109A11-80020 Glascol each 1036 EUR

Kinesis 2 Position/6 Port Rotor Seal (1200bar); Agilent - EACH

CHR6449 Scientific Laboratory Supplies EACH 945.91 EUR

Dry Block Heater, three position, digital readout, 200W, 240V,CE

099AHBC243CE Glascol each 1975 EUR

Dry Block Heater, single position, digital readout, 150W, 240V, CE

099AHBC24CE Glascol each 1343 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position. 16mm rack - EACH

CHR1257 Scientific Laboratory Supplies EACH 1051.65 EUR

Shaker MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (US Plug)

BCM1620 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1449.62 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 6-Port; 2-Position - EACH

CHR3715 Scientific Laboratory Supplies EACH 2582.55 EUR

Kinesis Titan HP Valve 6 Port 2 Position SS;W/PCB Level - EACH

CHR3697 Scientific Laboratory Supplies EACH 1313.11 EUR

Kinesis Titan HP Valve 10 port 2 position SS;W/PCB Level - EACH

CHR3699 Scientific Laboratory Supplies EACH 2194.39 EUR

Kinesis Rheodyne 7000 Switching Valve; SS; 2 Position; 6 Port - EACH

CHR2629 Scientific Laboratory Supplies EACH 1248.75 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 10-Port; 2-Position - EACH

CHR3717 Scientific Laboratory Supplies EACH 3576.15 EUR

StripSpin™ 12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 115V

C1248 Benchmark Scientific 1 each 582.7 EUR

StripSpin™ 12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 230V

C1248-E Benchmark Scientific 1 PC 582.7 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 Position; Waste Container - EACH

CHR1276 Scientific Laboratory Supplies EACH 109.35 EUR

Tube Adapter, hold 96 x 0.2ml or 8 and 12 position PCR strips, 2/pk.

BCM1750 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 135.43 EUR

Tube Adapter, hold 96 x 0.2ml or 8 and 12 position PCR strips, 2/pk.

C2000-A02 Benchmark Scientific 1 PC 67.26 EUR

Kinesis 13mm Plate for Sample Processing Manifold; 24 position - EACH

CHR1273 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.15 EUR

Orbi-Shaker MP with 4 position micro plate platform 100-240V - EACH

MIX7192 Scientific Laboratory Supplies EACH 1699.65 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold 12-position; Water Container - EACH

CHR1267 Scientific Laboratory Supplies EACH 55.35 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 6-Port; 2-Position; PEEK - EACH

CHR3721 Scientific Laboratory Supplies EACH 2668.95 EUR

eLine and Picus 4 position charging carousel with AC-adaptor - EACH

PIP9506 Scientific Laboratory Supplies EACH 661.5 EUR

5-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-5 Benchmark Scientific 1 each 1193.1 EUR

5-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 230V

IPS7000-5-E Benchmark Scientific each 1193.1 EUR

Cole-Parmer ST-200-MP Stuart Three Position Magnetic Stirrer - EACH

STI2311 Scientific Laboratory Supplies EACH 1300.05 EUR

10-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-10 Benchmark Scientific 1 each 1736.35 EUR

10-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 230V

IPS7000-10-E Benchmark Scientific each 1736.35 EUR

Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (US Plug)

BT1502 Benchmark Scientific 1 each 1168.82 EUR

Kinesis Rheodyne ultralife Automated Valve; 2-Position; 6-Port; HP - EACH

CHR3725 Scientific Laboratory Supplies EACH 2830.95 EUR

Kinesis Rheodyne ultralife Automated Valve; 2-Position; 10-Port; HP - EACH

CHR3727 Scientific Laboratory Supplies EACH 4823.55 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position; Replacement Lid Gasket - PK2

CHR1258 Scientific Laboratory Supplies PK2 36.45 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 position; Replacement Lid Gasket - PK2

CHR1271 Scientific Laboratory Supplies PK2 41.85 EUR

Ramelteon Metabolite M-II (mixture of R and S at the hydroxy position)

R110060 Toronto Research Chemicals 1mg 317 EUR

Kinesis Rheodyne TitanHP 6 Position 7 Port Selection Valve;Ti;PCB - EACH

CHR3701 Scientific Laboratory Supplies EACH 2872.8 EUR

Zipvap 48, 48 position unheated evaporator for 6 and 12mm auto sampler vials

109A11-80480 Glascol each 1718 EUR

Ramelteon Metabolite M-II-d3 (mixture of R and S at the hydroxy position)

R110062 Toronto Research Chemicals 10mg 339 EUR

Tweezer Holder, Holds 6 tweezers. Keeps tips protected in an easy to reach position.

M-CEM-72900 MiTeGen 1 each 22 EUR

StripSpin™12D Digital Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 100-240V (US plug)

C2248 Benchmark Scientific each 595 EUR

Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (European 2 prong plug)

BT1502-E Benchmark Scientific 1 PC 1168.82 EUR

Zipvap 384, 384 position evaporator for well plate, insert and gas inlet heated with flowmeter. 115V

109A11-83845 Glascol each 3495 EUR

Barvap 6, 6 position unheated bar evaporator, with six 4" bent needles, needle valve and 3' of 1/4" tubing

109A11-06000 Glascol each 161 EUR

Zipvap 384, 384 position evaporator for well plate, insert and gas inlet heated with flowmeter. 230V, CE

109A11-83845CE Glascol each 3703 EUR

Zipvap 96, Triple position evaporator for (3) 96 deep well plates, gas heater and flow meters, on/off switches, 115V

109A11-80333 Glascol each 7690 EUR

Zipvap 12, 12 position evaporator for 18mm vials, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 115V

109A11-80125 Glascol each 3334 EUR

Zipvap 20, 20 position evaporator for 15mm vials, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 115V

109A11-80205 Glascol each 3518 EUR

Zipvap 24, 24 position evaporator for 15mm vials, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 115V

109A11-80245 Glascol each 3413 EUR

Zipvap 96, 96 position evaporator for well plate, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 115V

109A11-80965 Glascol each 3342 EUR

Barvap 12, 12 position unheated bar evaporator, with 12 - 4" bent needles, 2 needle valves and 2 - 3' pieces of tubing

109A11-12000 Glascol each 258 EUR

Zipvap 96, Triple position evaporator for (3) 96 deep well plates, gas heater and flow meters, on/off switches. 240V CE

109A11-80333CE Glascol each 7809 EUR

Zipvap 2, 2 position evaporator for 61mm flasks, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 115V

109A11-80025 Glascol each 2909 EUR

Zipvap 8, 8 position evaporator for 28mm flasks, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 115V

109A11-80085 Glascol each 3119 EUR

Zipvap 12, 12 position evaporator for 18mm vials, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80125CE Glascol each 3334 EUR

Zipvap 20, 20 position evaporator for 15mm vials, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80205CE Glascol each 3606 EUR

Zipvap 24, 24 position evaporator for 15mm vials, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80245CE Glascol each 3497 EUR

Zipvap 96, 96 position evaporator for well plate, insert and gas inlet heated with flowmeter. 240V, CE

109A11-80965CE Glascol each 3513 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position; Replacement Vacuum Gauge; Valve and Glass Tank - EACH

CHR1259 Scientific Laboratory Supplies EACH 261.9 EUR

StripSpin™12D Digital Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 100-240V (European 2 prong plug)

C2248-E Benchmark Scientific each 595 EUR

Zipvap 2, 2 position evaporator for 61mm flasks, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80025CE Glascol each 2994 EUR

Zipvap 8, 8 position evaporator for 28mm flasks, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80085CE Glascol each 3205 EUR

Zipvap 384, 384 position evaporator for well plate, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-83841 Glascol each 3235 EUR

Zipvap 96, 96 position unheated evaporator for standard or deep well plate, with flowmeter and needles

109A11-80960 Glascol each 1443 EUR

Zipvap 384, 384 position evaporator for well plate, insert heated only. Gas inlet not heated with flowmeter. 230V, CE

109A11-83841CE Glascol each 3320 EUR

Zipvap 8, 8 position evaporator for 28mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-80081 Glascol each 2733 EUR

Zipvap 12, 12 position evaporator for 18mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-80121 Glascol each 2748 EUR

Zipvap 20, 20 position evaporator for 15mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-80201 Glascol each 2982 EUR

Zipvap 24, 24 position evaporator for 15mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-80241 Glascol each 3027 EUR

Zipvap 48, 48 position evaporator for 6 and 12mm auto sampler vials, insert heated only, with flowmeter. 115V

109A11-80481 Glascol each 3250 EUR

Zipvap 96, 96 position evaporator for well plate, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-80961 Glascol each 2800 EUR

Zipvap 2, 2 position evaporator for 61mm flasks, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-80021 Glascol each 2550 EUR

Zipvap 8, 8 position evaporator for 28mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80081CE Glascol each 2821 EUR

Zipvap 12, 12 position evaporator for 18mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80121CE Glascol each 2914 EUR

Zipvap 20, 20 position evaporator for 15mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 240V CE

109A11-80201CE Glascol each 3067 EUR

Zipvap 24, 24 position evaporator for 15mm vials, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80241CE Glascol each 3115 EUR

Zipvap 48, 48 position evaporator for 6 and 12mm auto sampler vials, insert heated only, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80481CE Glascol each 3338 EUR

Zipvap 96, 96 position evaporator for well plate, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80961CE Glascol each 2889 EUR

Zipvap 2, 2 position evaporator for 61mm flasks, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 240V, CE

109A11-80021CE Glascol each 2788 EUR

Zipvap 18, 18 position evaporator for tubes up to 25mm, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 115V

109A11-80185 Glascol each 4983 EUR

Zipvap 18, 18 position evaporator for tubes up to 25mm, insert heated only. Gas inlet not heated, with flowmeter. 240V

109A11-80185-240 Glascol each 4983 EUR

Tissue homogenizing CKMix - PK50

HOM1056 Scientific Laboratory Supplies PK50 268.65 EUR

Hard tissue homogenizing CK28 - PK50

HOM1042 Scientific Laboratory Supplies PK50 268.65 EUR

Soft tissue homogenizing CK14 - PK50

HOM1044 Scientific Laboratory Supplies PK50 268.65 EUR

Zipvap 48, 48 position evaporator for 6 and 12mm auto sampler vials, insert and gas inlet heated, with flowmeter. 115V

109A11-80485 Glascol each 3614 EUR

Hard tissue homogenizing CK28-R - PK50

HOM1064 Scientific Laboratory Supplies PK50 364.5 EUR

Tissue homogenizing CK28-7mL - PK50

HOM1078 Scientific Laboratory Supplies PK50 360.45 EUR

Zipvap 48, 48 position evaporator for 6 and 12mm auto sampler vials, insert and gas inlet heated with flowmeter. 240, CE

109A11-80485CE Glascol each 3703 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-0.5mL - PK50

HOM1046 Scientific Laboratory Supplies PK50 268.65 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-WP - EACH

HOM1104 Scientific Laboratory Supplies EACH 365.85 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-7mL - PK50

HOM1088 Scientific Laboratory Supplies PK50 360.45 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8730 MTC Bio 500/pack 144.45 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PS, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8741 MTC Bio 500 152 EUR

Hard tissue homogenizing CK28-15mL - PK25

HOM1092 Scientific Laboratory Supplies PK25 256.5 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8830 MTC Bio 500/pack 207.58 EUR

Culture Tube, 14mL, 17 x 100mm, PS, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8840 MTC Bio 500 225 EUR

Strainer Cap for FlowTubes™ (cap only), with 35µm strainer mesh, dual position for 12x75mm tubes, sterile, 20 bags of 25 caps, 500/pack

T9009 MTC Bio 500/pack 200.25 EUR

Wyniki eksperymentalne pokazują, że przy użyciu  wiązki S -polaryzacyjnej można uzyskać przepustowość łącza w dół do 2,2 Gbit/s. Dla porównania, zdolność transmisji łącza w górę można również znacznie zwiększyć, stosując  polaryzację P poprzez multipleksowanie czterech kanałów OAM, każdy z maksymalną szybkością transmisji do 800 Mbit/s. Wszystkie bitowe stopy błędów ( BER ) zarówno transmisji w górę, jak i w dół były poniżej limitu korekcji błędów w przód ( BER 3×10-3 ) .