Nowa metoda produkcji doskonałego jogurtu, skupiająca się na obróbce cieplnej i homogenizacji

Ilościowe określenie poziomów białek transporterów leków we frakcji błony komórkowej pomaga w wyjaśnieniu funkcji tych transporterów. W tym badaniu przeprowadziliśmy ocenę proteomiczną wzbogaconych białek transporterowych związanych z lekiem we frakcji błony plazmatycznej przygotowanej z mysich tkanek wątroby i nerek przy użyciu zestawu Membrane Protein Extraction Kit i homogenizatora perełek.

Frakcje surowe i błonę plazmatyczną przygotowano przy użyciu homogenizatora Dounce lub kulek, a poziomy białka określono przy użyciu proteomiki ilościowej. W tkankach wątroby frakcje błony komórkowej były bardziej wzbogacone w białka transportowe niż surowe frakcje błony; średnie współczynniki wzbogacenia frakcji osocza do surowej membrany wynosiły 3,31 i 6,93 odpowiednio przy użyciu homogenizatorów Dounce i perełek.

Stężenia białek transporterowych we frakcjach błony komórkowej określone przy użyciu homogenizatora perełkowego były wyższe niż te określone przy użyciu homogenizatora Dounce.

  • Natomiast w tkankach nerek frakcje błony plazmatycznej zostały wzbogacone w transportery zlokalizowane w błonie rąbka szczoteczkowego w takim samym stopniu dla obu homogenizatorów; jednakże frakcje błonowe otrzymane przy użyciu obu homogenizatorów nie były wzbogacone w Na+/K+-ATPazę i transportery zlokalizowane w błonie podstawno-bocznej.
  • Wyniki te wskazują, że frakcjonowanie przy użyciu homogenizatora kulek dało wzbogacone w transporter frakcje błony plazmatycznej z tkanek wątroby i nerek myszy; jednakże nie zaobserwowano wzbogacenia w transportery podstawno-boczne we frakcjach błony plazmatycznej wytworzonych z tkanek nerki.
  • Aktywowane osocze bogatopłytkowe (PRP) badano jako zamiennik płodowej surowicy bydlęcej (FBS) w hodowli komórek macierzystych. Jednak obecne metody są czasochłonne lub wymagają dodania substancji egzogennych w celu aktywacji PRP, co ma wady w zastosowaniach klinicznych.
  • W tym badaniu opracowaliśmy nową metodę aktywacji PRP przy użyciu homogenizatora z młynem perełkowym i porównaliśmy ją z poprzednimi metodami aktywacji PRP. PRP przygotowano w dwuetapowym procesie wirowania i aktywowano przez wapń (Ca-PRP), cykle zamrażania-rozmrażania (FT-PRP) lub przetwarzanie homogenizatora w młynie perełkowym (BM-PRP). Ocena ilościowa czynników wzrostu w PRP ujawniła, że ​​wszystkie formy aktywowanego PRP uwalniały wyższe poziomy płytkopochodnego czynnika wzrostu AB i transformującego czynnika wzrostu β1 niż te w ubogim w płytki osoczu; jednak BM-PRP skutkował znacznie wyższymi poziomami czynników wzrostu niż te z Ca-PRP i FT-PRP.
  • Następnie przeanalizowaliśmy zdolność różnych form PRP do stymulowania proliferacji, migracji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej (UCB-MSC).
  • Nasze wyniki wykazały, że BM-PRP znacznie zwiększył tempo proliferacji i migracji UCB-MSCs przy jednoczesnym zachowaniu właściwości fenotypowych i zdolności komórek macierzystych MSC. W związku z tym opracowana metoda może być odpowiednia do aktywacji PRP, a PRP aktywowany BM może być odpowiednim zamiennikiem FBS w hodowli komórek macierzystych.

Określono uwalnianie białka, rozkład wielkości cząstek i lepkość rozerwanych zawiesin E. coli z Dyno Mill KDL, Manton Gaulin 15 M-8TA i Microfluidizer M-110.

Zbadano również wpływ tych parametrów na oddzielanie resztek komórek od roztworu białka przez wirowanie i filtrację. Wszystkie trzy badane metody dezintegracji dają w przybliżeniu takie same uwalnianie białek i enzymów, ale znacznie różniące się właściwości fizyczne dezintegracji komórek, co ma wpływ na wirowanie i filtrację . Na stopień separacji biomasy podczas wirowania tylko w niewielkim stopniu wpływa rosnący stopień rozbicia (wzrost uwalniania białka) w młynie perełkowym, podczas gdy wzrost stopnia rozbicia w dwóch homogenizatorach wysokociśnieniowych drastycznie zmniejsza stopień separacji odśrodkowej.

Jednak wzrastający stopień rozdrobnienia powoduje skrócenie czasu filtracji podczas filtracji dla wszystkich trzech metod rozdrabniania. Wyniki pokazują ponadto, że stężenie komórek ma tylko niewielki wpływ na uwalnianie białka w homogenizatorze wysokociśnieniowym Microfluidizer, podczas gdy wzrost zawartości biomasy zmniejsza zdolność do rozdzielenia komórek zarówno podczas filtracji, jak i wirowania.

Najskuteczniejszym sposobem leczenia schyłkowej marskości wątroby jest przeszczep wątroby. Jednak ze względu na poważne niedobory dawców pilnie potrzebne są nowe terapie zastępujące przeszczep wątroby. Ostatnie badania koncentrowały się na nowatorskich metodach terapeutycznych wykorzystujących hepatocyty i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, staramy się opracować metody przeszczepiania tych komórek na powierzchnię wątroby.

W niniejszym badaniu ocenialiśmy kilka metod pod kątem ich skuteczności w odklejaniu błony surowiczej pokrywającej powierzchnię wątroby do przeszczepu na powierzchnię wątroby.

Powierzchnię wątroby szczurów z niedoborem dipeptydylopeptydazy IV (DPPIV) w modelu marskości oddzielono różnymi metodami, a następnie przeszczepiono wątroby płodowe od szczurów DPPIV-dodatnich . Stwierdziliśmy, że szybkość wszczepienia i powierzchnia, a także czynność wątroby uległy poprawie u szczurów poddanych przeszczepowi po oderwaniu błony surowiczej za pomocą homogenizatora ultradźwiękowego, który naśladuje ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny Cavitron (CUSA), w porównaniu z brakiem oddzielenia. Ponadto ilość krwawienia była mniejsza przy metodzie homogenizatora ultradźwiękowego niż przy metodzie igłowej i elektrycznej skalpela. Odkrycia te dostarczają dowodów na to, że przeszczep na powierzchnię wątroby z odwarstwieniem błony surowiczej przy użyciu CUSA może przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia marskości wątroby przy użyciu komórek lub tkanek.

W niniejszym piśmie przedstawiono asymetryczny, dwukierunkowy system komunikacji w świetle widzialnym (B-VLC). Łączy homogenizatory wiązki z przestrzennym modulatorem światła (SLM) w celu wdrożenia technologii generowania orbitalnego momentu pędu (OAM) u użytkownika terminala do transmisji danych w górę.

Główną zaletą proponowanego podejścia jest to, że wiele trybów OAM może być arbitralnie generowanych jednocześnie przez jeden SLM. Wydajność transmisji łącza w górę można również znacznie poprawić poprzez multipleksowanie większej liczby wygenerowanych kanałów OAM. W celu weryfikacji koncepcji wdrożono asymetryczny B-VLC oparty na technologii generacji OAM do transmisji uplink na odległość prawie 2 m. W celu sprawdzenia wydajności transmisji zaimplementowano również schematy modulacji pasma podstawowego, w tym kluczowanie włącz-wyłącz (OOK) i kwadraturowe kluczowanie z przesunięciem fazowym.

BeadBug 6, Six Position Homogenizer, 115V

D1036 Benchmark Scientific 1 each 2617.7 EUR

BeadBug 6, Six Position Homogenizer, 230V

D1036-E Benchmark Scientific 1 PC 2617.7 EUR

BeadBug 6 Six Position Homogenizer 230V

HOM3018 Scientific Laboratory Supplies EACH 3400.8 EUR

BeadBug Microtube homogenizer

SLS1402 Scientific Laboratory Supplies EACH 1448.4 EUR

BeadBug™ Microtube homogenizer, 115V

D1030 Benchmark Scientific 1 each 980.8 EUR

BeadBug™ Microtube homogenizer, 230V

D1030-E Benchmark Scientific 1 PC 980.8 EUR

BeadBlaster Microtube homogenizer 230V

HOM3012 Scientific Laboratory Supplies EACH 12158.4 EUR

BeadBlaster™ Microtube homogenizer, 115V

D2400 Benchmark Scientific 1 each 9275.1 EUR

BeadBlaster™ Microtube homogenizer, 230V

D2400-E Benchmark Scientific 1 PC 9275.1 EUR

BeadBlaster 24 Refrigerated Microtube Homogenizer 230V

HOM3078 Scientific Laboratory Supplies EACH 22038 EUR

BeadBlaster™ 24 Refrigerated Microtube Homogenizer, 115V

D2400-R Benchmark Scientific 1 each 14802.1 EUR

BeadBlaster™ 24 Refrigerated Microtube Homogenizer, 230V

D2400-R-E Benchmark Scientific 1 each 14802.1 EUR

Homogenizer stand for Agile? Hand-held homogenizer

AHM1-VS ACTGene each 634.8 EUR

Microtube homogenizer, 115V

BCM1200 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 11944.61 EUR

Microtube homogenizer, 115V

BCM1201 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1224.14 EUR

Dounce Tissue Homogenizer

1998-1 Biovision each 470.4 EUR

Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer

HOM3082 Scientific Laboratory Supplies EACH 3891.6 EUR

D1000 Homogenizer incl 5mm and 7mm generators 230V

HOM3064 Scientific Laboratory Supplies EACH 1689.6 EUR

Beadbug Filled Tubes

Z763764-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

BeadBug Prefilled Tubes 2.0ml

Z763799-50EA Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

Pulse 150™ Ultrasonic Homogenizer with 6mm horn and soundproof box, 120V

DP0150 Benchmark Scientific 1 each 3428.4 EUR

Pulse 150™ Ultrasonic Homogenizer with 6mm horn and soundproof box, 230V

DP0150-E Benchmark Scientific 1 each 3428.4 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 115V

BCM1234 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1579.1 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 115V

D1000 Benchmark Scientific 1 each 1293.5 EUR

D1000 Homogenizer, includes 5mm and 7mm generators (ideal for microtubes), 230V

D1000-E Benchmark Scientific 1 PC 1293.5 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, without probe

ACT-AHM1 ACTGene each 1011.6 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, including Ø6mm and Ø8mm probes

ACT-AHM1++ ACTGene each 1348.8 EUR

Agile? Hand-held homogenizer, adjustable speed from 8000rpm to 35000rpm, including Ø6mm, Ø8mm, and Ø10mm probes

ACT-AHM1+++ ACTGene each 1646.4 EUR

2ml tube, reinforced, with screw cap, skirted (not for BeadBug 3), pk/600

D1031-RFS Benchmark Scientific 1 each 314.9 EUR

Benchmark BeadBlaster 96 Ball Mill Homogeniser

HOM3202 Scientific Laboratory Supplies EACH 15210 EUR

Motic 3 Position Phase Slider

MIC2920 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.64 EUR

3 Position Truck -300Kg Capacity

TRO1222 Scientific Laboratory Supplies EACH 251.98 EUR

Round Rotor, 8 position

BCM1710 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 125.08 EUR

Round Rotor, 8 position

C1008-ROT Benchmark Scientific 1 PC 56.4 EUR

4 position Microplate Shaker

abx725017-1Unit Abbexa 1 Unit 957.6 EUR

Motic Phase Contrast 5 Position

MIC2940 Scientific Laboratory Supplies EACH 665.86 EUR

8 position automatic cell changer

SPE4636 Scientific Laboratory Supplies EACH 1820.4 EUR

Automatic 8 position cuvette holder

SPE4670 Scientific Laboratory Supplies EACH 1801.2 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4300

AUT4320 Scientific Laboratory Supplies EACH 930 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4220

AUT4324 Scientific Laboratory Supplies EACH 1022.4 EUR

5 position Shelf Pack for AUT4304

AUT4328 Scientific Laboratory Supplies EACH 1054.8 EUR

Kinesis PCB for TitanHT 10 Position

CHR2895 Scientific Laboratory Supplies EACH 618 EUR

Kinesis PCB for TitanHT 6 Position

CHR2897 Scientific Laboratory Supplies EACH 618 EUR

Kinesis Vial Rack; 12x32mm; 50 Position

CHR1027 Scientific Laboratory Supplies EACH 32.4 EUR

BeadBug(TM) prefilled tubes; 2.0 mL capacity; Triple-Pure starter kit; with 10 each of 0.1; 0.5; 1.0; 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads

Z763810-1KT Scientific Laboratory Supplies PK50 177.6 EUR

Flowgen Digital Dry Bath Dual Position

BLO2252 Scientific Laboratory Supplies EACH 933.6 EUR

Kinesis Position Sensing Switch; 7725i / 9010i

CHR2927 Scientific Laboratory Supplies EACH 72 EUR

Flowgen Digital Dry Bath Single Position

BLO2250 Scientific Laboratory Supplies EACH 747.6 EUR

Benchmark StripSpin Round Rotor 8 position

CEN1715 Scientific Laboratory Supplies EACH 78 EUR

PIPET CONTROLLER - 2-POSITION CHARGING STAND

357490 CORNING 1/pk 76.8 EUR

Optional rotor, 2 x PCR strips (8 position)

BCM1706 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 114.72 EUR

Kinesis Rheodyne 7060 Switching Valve; SS; 6 Position

CHR2699 Scientific Laboratory Supplies EACH 1274.4 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 position; 16 x 100mm rack

CHR1268 Scientific Laboratory Supplies EACH 1271.65 EUR

12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 115V

BCM1709 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 797.39 EUR

Kinesis 2 Position/6 Port Rotor Seal (1200bar); Agilent

CHR6449 Scientific Laboratory Supplies EACH 840.81 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position. 16mm rack

CHR1257 Scientific Laboratory Supplies EACH 934.8 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 6-Port; 2-Position

CHR3715 Scientific Laboratory Supplies EACH 2295.6 EUR

Kinesis Titan HP Valve 6 Port 2 Position SS;W/PCB Level

CHR3697 Scientific Laboratory Supplies EACH 1167.21 EUR

Kinesis Titan HP Valve 10 port 2 position SS;W/PCB Level

CHR3699 Scientific Laboratory Supplies EACH 1950.57 EUR

Kinesis Rheodyne 7000 Switching Valve; SS; 2 Position; 6 Port

CHR2629 Scientific Laboratory Supplies EACH 1110 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 10-Port; 2-Position

CHR3717 Scientific Laboratory Supplies EACH 3178.8 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 Position; Waste Container

CHR1276 Scientific Laboratory Supplies EACH 97.2 EUR

Kinesis 13mm Plate for Sample Processing Manifold; 24 position

CHR1273 Scientific Laboratory Supplies EACH 34.8 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold 12-position; Water Container

CHR1267 Scientific Laboratory Supplies EACH 49.2 EUR

Orbi-Shaker MP with 4 position micro plate platform 100-240V

MIX7192 Scientific Laboratory Supplies EACH 1510.8 EUR

Shaker MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (US Plug)

BCM1620 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 1449.62 EUR

Kinesis Rheodyne MXP Injection Valve; 6-Port; 2-Position; PEEK

CHR3721 Scientific Laboratory Supplies EACH 2372.4 EUR

eLine and Picus 4 position charging carousel with AC-adaptor

PIP9506 Scientific Laboratory Supplies EACH 588 EUR

Tube Adapter, hold 96 x 0.2ml or 8 and 12 position PCR strips, 2/pk.

C2000-A02 Benchmark Scientific 1 PC 65.3 EUR

Tube Adapter, hold 96 x 0.2ml or 8 and 12 position PCR strips, 2/pk.

BCM1750 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 135.43 EUR

StripSpin™ 12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 115V

C1248 Benchmark Scientific 1 each 582.7 EUR

StripSpin™ 12 Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 230V

C1248-E Benchmark Scientific 1 PC 582.7 EUR

Cole-Parmer ST-200-MP Stuart Three Position Magnetic Stirrer

STI2311 Scientific Laboratory Supplies EACH 1155.6 EUR

Kinesis Rheodyne ultralife Automated Valve; 2-Position; 6-Port; HP

CHR3725 Scientific Laboratory Supplies EACH 2516.4 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position; Replacement Lid Gasket

CHR1258 Scientific Laboratory Supplies PK2 32.4 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 24 position; Replacement Lid Gasket

CHR1271 Scientific Laboratory Supplies PK2 37.2 EUR

Kinesis Rheodyne TitanHP 6 Position 7 Port Selection Valve;Ti;PCB

CHR3701 Scientific Laboratory Supplies EACH 2553.6 EUR

Kinesis Rheodyne ultralife Automated Valve; 2-Position; 10-Port; HP

CHR3727 Scientific Laboratory Supplies EACH 4287.6 EUR

5-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-5 Benchmark Scientific 1 each 1164 EUR

10-position hotplate stirrer, digital with white ceramic top plate. 120V

IPS7000-10 Benchmark Scientific 1 each 1694 EUR

Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (US Plug)

BT1502 Benchmark Scientific 1 each 1145.9 EUR

Tweezer Holder, Holds 6 tweezers. Keeps tips protected in an easy to reach position.

M-CEM-72900 MiTeGen 1 each 22 EUR

Tissue homogenizing CKMix

HOM1056 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform, 100-240V (European 2 prong plug)

BT1502-E Benchmark Scientific 1 PC 1145.9 EUR

Hard tissue homogenizing CK28

HOM1042 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Soft tissue homogenizing CK14

HOM1044 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Hard tissue homogenizing CK28-R

HOM1064 Scientific Laboratory Supplies PK50 324 EUR

Tissue homogenizing CK28-7mL

HOM1078 Scientific Laboratory Supplies PK50 320.4 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-0.5mL

HOM1046 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-WP

HOM1104 Scientific Laboratory Supplies EACH 325.2 EUR

Soft tissue homogenizing CK14-7mL

HOM1088 Scientific Laboratory Supplies PK50 320.4 EUR

Kinesis Sample Processing Manifold; 12 position; Replacement Vacuum Gauge; Valve and Glass Tank

CHR1259 Scientific Laboratory Supplies EACH 232.8 EUR

Hard tissue homogenizing CK28-15mL

HOM1092 Scientific Laboratory Supplies PK25 228 EUR

StripSpin™12D Digital Mini Centrifuge, holds 12 position PCR strips, 100-240V (European 2 prong plug)

C2248-E Benchmark Scientific each 595 EUR

Protein Safe Soft tissue homogenizing CK14

HOM1076 Scientific Laboratory Supplies PK50 333.6 EUR

Protein Safe Hard tissue homogenizing CK28-R

HOM1074 Scientific Laboratory Supplies PK50 410.4 EUR

SQW Block PP 96 Positions

CHR3000 Scientific Laboratory Supplies PK960 178.8 EUR

Positioning Base

S44I041002 Scientific Laboratory Supplies EACH 1602 EUR

Culture Tube, 5mL, 12 x 75mm, PP, w/ attached 2-position screw-cap, printed graduations, sterile, 20 bags of 25 tubes, 500/case

T8730 MTC Bio 500/pack 165.3 EUR

Deep Well Block 96 Positions

CHR3578 Scientific Laboratory Supplies EACH 159.28 EUR

Wyniki eksperymentalne pokazują, że przy użyciu  wiązki S -polaryzacyjnej można uzyskać przepustowość łącza w dół do 2,2 Gbit/s. Dla porównania, zdolność transmisji łącza w górę można również znacznie zwiększyć, stosując  polaryzację P poprzez multipleksowanie czterech kanałów OAM, każdy z maksymalną szybkością transmisji do 800 Mbit/s. Wszystkie bitowe stopy błędów ( BER ) zarówno transmisji w górę, jak i w dół były poniżej limitu korekcji błędów w przód ( BER 3×10-3 ) .