PLAS-LABS

Gentaur PLAS-LABS regularny test ELISA jest ISO9001 certifie do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak napoje, które jest autentyczny. Skontaktuj się z laboratorium Plas-Labs z Genprice numeru dostawcy 216 do specyfikacji. W PLAS-LABS laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza PLAS-LABS E. coli białek rekombinowanych następny wtorek na swojej Lab.