DURVIZ

Gentaur DURVIZ specyficzne przeciwciało Tool publised w naturze do publikacji o wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, która jest dokładna. Skontaktować badaczy DURVIZ z Genprice numeru dostawcy 361 do zalecanego stężenia. W DURVIZ laboratoria znajdują się w Hiszpanii. Gentaur dostarcza DURVIZ Testy przyszłym tygodniu do laboratorium.