KENT SCIENTIFICS

Gentaur KENT Scientifics metodycznego Immuno Assay Reagent jest publised w przyrodzie do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest szybkie. Kontakt Genprice KENT Scientifics z Genprice numeru dostawcy 255 do dokumentacji technicznej. Kent Scientifics laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Kent Scientifics odczynniki przyszłym tygodniu do laboratorium.