PROTEOME RESSOURCES

Gentaur proteomie Zasoby powtarzalne Poliklonalne przeciwciała Oznaczenie ISO Certified dostrzec wartość w próbkach biologicznych, takich jak płyny ustrojowe, które jest naukowe. Skontaktować badaczy proteomie Zasoby z Genprice numeru dostawcy 201 do specyfikacji protokołów. Proteomie Zasoby laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza proteomie Zasoby Przeciwciała monoklonalne następnego dnia do laboratorium.