DSI

Szybkie wykrywanie Zestaw testowy Gentaur dsi publised w przyrodzie do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest dokładne. Kontakt Genprice DSI z Genprice numeru dostawcy 548 do rozcieńczania próbek. DSI laboratoria znajdują się w nim. Gentaur dostarcza narzędzia badawcze DSI następnego dnia do laboratorium.