BACHEM Americas, Inc

W Gentaur Bachem Americas, Inc. dokładne Poliklonalne przeciwciało odczynnika jest testowany obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak żywność, która jest prosta. Skontaktować badaczy Bachem Americas Inc z Genprice numeru dostawcy 102 dla pliku Tech. W Bachem Americas, Inc. Laboratories znajduje się w USA. Gentaur dostarcza Bachem Americas, Inc. testuje następnego dnia do laboratorium.