The Native Antigen Company

Gentaur natywnego antygenu Firma regularny zestaw Rekombinowany test jest zatwierdzony przez FDA do znalezienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak media wzrostu, które są dokładne. Kontakt ze suport naukowy natywnego antygenu Spółki z Genprice numeru dostawcy 827 do specyfikacji protokołów. W natywnego antygenu firmowe laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza zestawy natywnego antygenu firmy badawczej następny wtorek na swojej Lab.