Vazyme

Przeciwciało monoklonalne Gentaur Vazyme metodycznego odczynnik jest publised w przyrodzie, aby odsłonić stężenie w próbkach biologicznych, takich jak żywność, które jest metodycznego. Skontaktować badaczy Vazyme z Genprice numeru dostawcy 813 do zalecanego stężenia. W Vazyme laboratoria działają w CN. Gentaur dostarcza Vazyme Testy przyszłym tygodniu do laboratorium.