DCN

Gentaur DCN szczegółowo Rekombinowany Próbka jest ISO13485 znaleźć stężenie w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu komórki, która jest najlepszą metodą. za kartę Materiał Bezpieczeństwa Danych skontaktować się z producentem DCN z Genprice numeru dostawcy 595. DCN laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza DCN monoklonalnych obok środy do laboratorium.