Celltrend

Gentaur Celltrend Sandwich naukowe ELISA jest publised w przyrodzie do badania wartości w próbkach biologicznych, takich jak surowica, która jest ultraprecise. Kontakt Genprice Celltrend z Genprice numeru dostawcy 354 do specyfikacji protokołów. W Celltrend Laboratoria zlokalizowane są w Niemczech. Gentaur dostarcza zestawy Celltrend IVD następnego wtorku do laboratorium.