DCS Innovative Diagsnostik-Systeme

Gentaur DCS Innowacyjna Diagsnostik Systeme prosty zestaw testowy jest zatwierdzony przez FDA do pomiaru wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest ultraprecise. Skontaktować się z obsługą techniczną DCS Innowacyjna Diagsnostik-Systeme z Genprice numeru dostawcy 693 do specyfikacji. Innowacyjne Diagsnostik DCS-Systeme laboratoria działają w DE. Gentaur dostarcza innowacyjne zestawy DCS Diagsnostik-Systeme w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.