Thomas Scientific

Test odrębny wykrywanie Gentaur Thomas Scientific IVD certyfikat do badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, która jest właściwa. Kontakt Gentaur Thomas Scientific z Genprice numeru dostawcy 654 do rozcieńczania próbek. Thomas naukowe laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza elementy Thomas Scientific następny wtorek na swojej Lab.