InGex, LLC

Gentaur InGex, LLC dyskryminacyjną bezpośrednim teście jest NCBI opublikowany obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, który jest szybki. Kontakt badacze InGex, LLC z Genprice numeru dostawcy 700 do rozcieńczania próbek. InGex, LLC laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza InGex, LLC Clones następną środę do laboratorium.