NordicMubio

Gentaur NordicMubio odrębne Eia Narzędzie validatred odróżniać wartości w próbkach biologicznych, takich jak nośniki komórki, które jest odmienne. w Kartotece technicznej skontaktuj się z producentem NordicMubio z Genprice numeru dostawcy 579. W NordicMubio laboratoria znajdują się w Wielkiej Brytanii. Gentaur dostarcza zestawy do wykrywania NordicMubio najbliższą środę do laboratorium.