Insitus Biotechnologies

Gentaur Insitus Biotechnologie próbki pomiarowej jest specyficzny ISO13485 do publikacji co do wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest wrażliwa. Contact Genprice Insitus Biotechnologie z Genprice numeru dostawcy 310 do specyfikacji protokołu. W Insitus Biotechnologia laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Insitus biotechnologii monoklonalnych obok środy do laboratorium.