Kyinno

Gentaur Kyinno szybki Poliklonalne przeciwciało Próbka jest zatwierdzony przez FDA do ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która jest najlepszą metodą. Skontaktować badaczy Kyinno z Genprice numeru dostawcy 823 do zalecanego stężenia. W Kyinno laboratoria działają w CN. Gentaur jest dostawcą Kyinno Przeciwciała monoklonalne następnego dnia do laboratorium.