SZABO-SCANDIC

Gentaur SZABO-SCANDIC dokładny test Western Blot jest ISO9001 certifie znaleźć wartość w próbkach biologicznych, takich jak nośniki wzrostu, które jest odmienne. Skontaktować się z naukowców z Szabo-Scandic z Genprice numeru dostawcy 169 za kartę Materiał Bezpieczeństwa Danych. W Szabo-SCANDIC laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Szabo-SCANDIC Polyclonals najbliższą środę do laboratorium.