BIOLINE

Gentaur BIOLINE specyficzny qPCR Próbka jest zatwierdzony przez FDA do znalezienia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak żywność, która jest metodyczny. w Kartotece technicznej kontakt z suport naukową Bioline z Genprice numeru dostawcy 11. W Bioline laboratoriów mieści się w GB. Gentaur dostarcza zestawy BIOLINE badawcze następny wtorek na swojej Lab.