Diasource

Gentaur Diasource właściwa BioAssay Próbka jest publised w przyrodzie, aby wykryć wartości w próbkach biologicznych, takich jak media Reakcja, która jest dyskryminujące. Skontaktować się z obsługą techniczną Diasource z Genprice numeru dostawcy 22 do specyfikacji. W Diasource laboratoria działają w BE. Gentaur dostarcza przeciwciał Diasource najbliższą środę do laboratorium.