Herman Diagnostics BVBA

Gentaur Herman Diagnostyka BVBA dyskryminacyjną testu ELISA jest zatwierdzony przez FDA do znalezienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, który jest stały. Skontaktuj się z suport naukową Herman Diagnostics BVBA z Genprice numeru dostawcy 217 na karcie katalogowej. Herman Diagnostyka BVBA Laboratoria są zlokalizowane w USA i Europie. Gentaur Herman dostarcza odczynniki diagnostyczne BVBA przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.