invitrogen

Gentaur Invitrogen powtarzalny zestawu poliklonalne przeciwciało testowe jest ISO9001 certifie do publikacji co do wartości w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest autentyczny. Skontaktuj się z suport naukową Invitrogen z Genprice numeru dostawcy 311 do specyfikacji. Laboratoria Invitrogen działają w Belgii. Gentaur dostarcza Invitrogen narzędzi badawczych w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.