Tritech

Gentaur Tritech właściwa Próbka Elisa ISO9001 certifie do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak napoje, które jest proste. Skontaktować się z obsługą techniczną Tritech z Genprice numeru dostawcy 746 dla arkusza Materiał Bezpieczeństwa Danych. W Tritech laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Tritech Testy następny wtorek na swojej Lab.