Woodley

Gentaur Woodley najlepszy sposób bezpośredni test jest IVD zatwierdzona do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szybki. Kontakt ze suport naukowy Woodley z Genprice numeru dostawcy 666 do rozcieńczania próbek. W Woodley laboratoriów mieści się w GB. Gentaur dostarcza Narzędzia wykrywania Woodley przyszłym tygodniu do laboratorium.