ABCAM

Gentaur Abcam szczegółowo przeciwciało próbki bada się w celu wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest dyskryminacyjną. Skontaktuj się z Abcam producentowi Genprice numeru dostawcy 29. MSDS. W Abcam laboratoriów mieści się w GB. Gentaur dostarcza Narzędzia wykrywania Abcam przyszłym tygodniu do laboratorium.