Ah Gene

Gentaur Ah Gene dyskryminacyjną wykrywanie odczynnika jest validatred obserwować wartości w próbkach biologicznych, takich jak mediach hodowlanych, które są dokładne. Kontakt Genprice Ah Gene z Genprice numeru dostawcy 638 dla MSDS. AH genowe Laboratories znajduje się w TW. Gentaur dostarcza elementy Ah Gene następnego dnia do laboratorium.