Alliedbiotech

Odrębny zestaw ELISA test Gentaur Alliedbiotech jest ISO13485 do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szczegółowo opisany. dla pliku Tech skontaktować się suport naukową Alliedbiotech z Genprice numeru dostawcy 578. W Alliedbiotech laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza produkty Alliedbiotech następnego dnia do laboratorium.