AMBION

Gentaur Ambion szybki Poliklonalne przeciwciało Próbka jest zatwierdzony przez FDA do ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która jest najlepszą metodą. Skontaktować badaczy Ambion z Genprice numeru dostawcy 84 dla zalecanego stężenia. W Ambion laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza przeciwciał Ambion Rabbit następny tydzień do laboratorium.