Articular Engineering

Gentaur stawów Inżynieria odrębne monoklonalne przeciwciało Odczynnik jest badany w celu wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest właściwe. Kontakt Genprice stawów Inżynieria z Genprice numeru dostawcy 625 na karcie katalogowej. Stawowej Engineering Laboratories znajduje się w USA. Gentaur dostarcza stawowej Inżynieria E. coli białek rekombinowanych następny wtorek na swojej Lab.