ATTO

Odrębny zestaw ELISA test Gentaur ATTO jest ISO13485 do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szczegółowo opisany. dla zalecanego stężenia skontaktować się suport naukową ATTO z Genprice numeru dostawcy 245. W ATTO laboratoria działają w Asie. Gentaur dostarcza Polyclonals ATTO następny wtorek na swojej Lab.