Aves Labs

Gentaur Aves Labs regularny zestaw mysie przeciwciało monoklonalne jest validatred ujawniać wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, który jest prawdziwy. Kontakt naukowcy z Aves Labs z Genprice numeru dostawcy 588 do arkusza materiału Bezpieczeństwa Danych. W Aves Labs laboratoria znajdują się w USA. Gentaur jest dostawcą Aves Labs IVD zestawów przyszłym tygodniu do laboratorium.