Axxora

Gentaur Axxora szczegółowo wykrywania Narzędzie jest IVD certyfikat do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest szybkie. Skontaktować się z producentem Axxora z Genprice numeru dostawcy 398 dla MSDS. W Axxora laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur jest dostawcą Axxora Przeciwciała monoklonalne następnego dnia do laboratorium.