BD Biosciences

W Gentaur BD Biosciences dokładna przeciwciał odczynnika ISO Certified obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak media wzrostu, który jest autentyczny. Skontaktować się z producentem BD Biosciences z Genprice numeru dostawcy 733 do specyfikacji protokołów. BD Biosciences laboratoria działają w BE. Gentaur dostarcza BD Biosciences Rabbit Przeciwciała następnego dnia do laboratorium.