Bio-rad

Gentaur Bio-Rad najlepszy sposób bezpośredni test jest IVD zatwierdzona do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szybki. dla zalecanego stężenia skontaktować się suport naukowego Bio-Rad z Genprice numeru dostawcy 375. Laboratoria Bio-Rad pracują w Belgii. Gentaur dostarcza Bio-Rad Rabbit Przeciwciała przyszłym tygodniu do laboratorium.