Bio-Techne

Gentaur Bio Techne specyficzna ocena ilościowa Assay validatred do pomiaru wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest właściwe. Skontaktuj się z laboratorium Bio-Techne z Genprice numeru dostawcy 622 do rozcieńczania próbek. Bio-Techne laboratoriów mieści się w GB. Gentaur dostarcza wykrywania Bio-Techne Odczynniki następnego wtorku do laboratorium.