BioIngentech

Gentaur BioIngentech dokładne bezpośredni test Teście ISO13485 do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant, który jest regularny. dla zalecanego stężenia skontaktować się suport naukową BioIngentech z Genprice numeru dostawcy 597. W BioIngentech Laboratoria pracują w Chile. Gentaur dostarcza zestawy do wykrywania BioIngentech najbliższą środę do laboratorium.