BIOMOL

Gentaur BIOMOL regularny zestaw Western Blot jest zatwierdzony przez FDA do znalezienia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest stały. w Kartotece technicznej kontakt z suport naukową Biomol z Genprice numeru dostawcy 143. W Biomol laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza BIOMOL Narzędzia badawcze w przyszłym tygodniu do laboratorium.