Biontex

Gentaur Biontex danego testu próbki ISO certyfikat, aby odsłonić stężenie w próbkach biologicznych, takich jak nośniki wzrostu, który jest najlepszym sposobem. za kartę Materiał Bezpieczeństwa Danych kontakt z laboratorium z Biontex z Genprice numeru dostawcy 382. W Biontex Laboratoria zlokalizowane są w Niemczech. Gentaur dostarcza Biontex E. coli białek rekombinowanych następnego dnia do laboratorium.