Bosbio (Boson Biotech Co.

Gentaur Bosbio (Bozon Biotech Co., Ltd), bezpośredni test dyskryminacyjna jest NCBI opublikowane obserwować stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest szybkie. Skontaktować badaczy Bosbio (Boson Biotech Co., Ltd) z Genprice numeru dostawcy 573 do zalecanego stężenia. Bosbio (Bozon Biotech Co., Ltd.) Laboratories działają w Chinach. Gentaur jest dostawcą Bosbio (Bozon Biotech Co., Ltd) Odczynniki w przyszłym tygodniu do laboratorium.