CELLOGEL

Gentaur CELLOGEL dyskryminacyjną wykrywanie odczynnika jest validatred obserwować wartości w próbkach biologicznych, takich jak mediach hodowlanych, które są dokładne. Kontakt Genprice CELLOGEL z Genprice numeru dostawcy 187 do zalecanego stężenia. W CELLOGEL laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza zestawy CELLOGEL IVD następnego wtorku do laboratorium.